Svět si připomíná osvobození Osvětimi. Japonsko o své agresi za 2. světové války ale stále mlčí

Na letošní 27. leden připadá 70. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim sovětskou armádou. K projevům upřímné soustrasti adresovaným obětem a jejich rodinám se připojil i japonský deník Japan Times.

Podle něj by to měla být příležitost pro Japonce a jejich vládu, aby se důkladně rozpomněli na dějiny Japonska, které za 2. světové války rozsévalo bolest a utrpení ve východní Asii a Tichomoří.

Japonci by se měli podle listu Japan Times poučit z poválečné historie Evropy, která vedla ke vzniku Evropské unie. Asijské problémy pramenící z dějin dosud působí rozkol, na jehož jedné straně stojí Japonsko a na druhé Čína a Jižní Korea.

K překonání této situace může významně přispět vzdělání a výchova. Tokijská vláda by neměla uhýbat před úkolem poučit děti o moderních japonských válkách, aby se rozšířil jejich duševní obzor.

Čtěte také

Asi čtvrtina ze šesti milionů obětí byla zavražděna na místě, které se nazývá Osvětim. 90 % z nich byli Židé a ostatní patřili k mnoha etnikům, národnostem, menšinám a specifickým skupinám. O život tu přišli Poláci, Romové, sovětští váleční zajatci, svědkové Jehovovi a další.

Loni navštívilo Osvětim rekordních půl druhého milionu lidí. Od roku 1947 je tu polské národní muzeum a v roce 1979 se toto místo dostalo na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Do Osvětimi přišlo loni 398.000 lidí z Polska, 199.000 z Velké Británie, 92.000 ze Spojených států, 84.000 z Itálie, 75.000 z Německa a 62.000 z Izraele.

Pomník holocaustu v Berlíně

Japonský deník připomíná, že důležitým aspektem Státního muzea Auschwitz-Birkenau je fakt, že tu nejde jen o vzpomínky a truchlení, ale také o výchovu.

O historii holocaustu se tu společně dovídají mladí lidé z Německa, Polska a Izraele. Absence takového místa ve východní Asii svědčí o tom, že skutečné smíření se v této oblasti ještě neodehrálo.

V poválečných letech se Německo snažilo připomínat dalším generacím své dějiny jako státu odpovědného za holocaust a dosáhnout smíření se zeměmi, které zasáhla nacistická agrese.

Roku 1970 tehdejší západoněmecký kancléř Willy Brandt poklekl u památníku obětí povstání ve varšavském ghettu a požádal o odpuštění.

Čtěte také

Roku 2000 Německo založilo Nadaci paměti, odpovědnosti a budoucnosti, do níž přispělo šest a půl tisíce německých firem pěti miliardami a dvěma sty miliony eur. Finančního odškodnění se dočkalo více než půl druhého milionu lidí, kteří byli za války odvedeni na nucené práce. Satisfakce se týkala i dalších obětí nacistického Německa.

Nadace také financuje vyučování historie. Mladí lidé mohou díky němu pochopit bolest obětí, uvědomit si odpovědnost a uvažovat, jak vybudovat lepší budoucnost. Na internetové stránce nadace jsou rozhovory se šesti lidmi, kteří přežili holocaust.

Japonský premiér Šinzó Abe minulý týden navštívil památník Jad Vašem v Jeruzalémě. Vyhnul se zmínce o válečné agresi Japonska, jeho někdejší koloniální vládě a současným častým nenávistným řečem, které jsou namířeny proti korejským obyvatelům Japonska

Roku 2010 Německo slíbilo během dalších pěti let postupně věnovat 60 milionů eur, které mají pomoci uchovat plynové komory, spalovací pece, ubytovny a další budovy potřebující naléhavé opravy.

Současně pokračuje vyšetřování, které má vydat zbývající nacistické zločince do rukou spravedlnosti. V Berlíně je Památník zavražděných evropských Židů, který stojí nedaleko Braniborské brány a chodí sem mnoho návštěvníků.

Deník Japan Times připomíná, že japonský premiér Šinzó Abe minulý týden navštívil památník Jad Vašem v Jeruzalémě, kde řekl, že si tu uvědomil, jak mohou být lidé nemilosrdní, když vyčlení skupinu lidí a učiní z nich terč útlaku a nenávisti.

Čtěte také

Premiér Abe připomněl, že je třeba budovat svět prostý útlaku a válek, kde jsou chráněna lidská práva.

List Japan Times dodává, že se japonský premiér bohužel vyhnul zmínce o válečné agresi Japonska, jeho někdejší koloniální vládě a současným častým nenávistným řečem, které jsou namířeny proti korejským obyvatelům Japonska.

Pokud se tato země jasně nepodívá na negativní aspekty svých moderních dějin a nepřikročí k výmluvným činům, nedokáže dosáhnout opravdového smíření se svými sousedy.

Zpracováno ze zahraničního tisku.

autor: Jan Černý
Spustit audio