Stromy k silnicím patří, ale jen v souladu s legislativou, říká projektant pozemních komunikací

28. listopad 2014

Při nárazu do stromu ročně zemře na českých silnicích kolem stovky řidičů, protože do stromu se bourá v šesti případech s deseti. Ekologové ale upozorňují, že aleje jsou důležité, a že se stále více stromů kácí, než sází.

Na konferenci Návrat alejí ke komunikacím se dnes radí odborníci, jak zastavit nejen úbytek alejí, ale také jak postupovat při vzniku nových.

„Bohužel, z hlediska statistik je strom nejčastější překážkou, na které dochází k nárazům vozidel,“ potvrdil v našem vysílání projektant pozemních komunikací ve společnosti AF Cityplan Jiří Lávic.

To ale rozhodně neznamená, že je třeba všechny stromy vykácet: i česká legislativa pamatuje na to, že strom dotváří prostor pozemních komunikací, dodal projektant.

„Pokud je vše provedeno tak, jak ukládají současné normy, je strom přirozenou součástí jakékoli komunikace,“ řekl Lávic.

Vedoucí kampaně Zachraňme stromy z organizace Arnika Marcela Klemensová dokonce tvrdí, že existují statistiky i věděcké zprávy o tom, že právě stromy uklidňují provoz na silnici. „Poutají pozornost řidiče natolik, že snižuje rychlost, a věnuje se více řízení vozidla.“

Strom může být mnohem bezpečnější, pokud je řádně udržován, připomněla Klemensová. S tím Lávic souhlasí: „Nemělo by docházet k tomu, aby přesahující větve zasahovaly do rozhledových polí a průjezdných profilů.“

Podle projektanta se bezpečná vzdálenost stromů od komunikace odvíjí od dovolené rychlosti na komunikaci. „Na silnici první třídy s povolenou rychlostí 90 km/h je skutečně velmi rizikové, aby se v blízkosti této komunikace vyskytovaly hned za nezpevněnou krajnicí pevné překážky v podobě stromů.“

Petice hnutí Arnika Zachraňme stromy požaduje především lepší zákonnou ochranu stromů. Nová legislativa je nutná, protože existuje stav, který zakládá možnost různých výkladů a nejasností kolem kácení, ale i odpovědnosti za něj i za údržbu dřevin podél komunikací, tvrdí Klemensová.

„Myslíme si, že základy jsou v naší právní úpravě dobré, a jednoznačně chrání zeleň. Jen to jejich důsledné uplatňování nebo jejich výklad je komplikovaný,“ zhodnotila legislativní předpoklady vedoucí kampaně Zachraňme stromy z organizace Arnika.

autoři: rkr , oci
Spustit audio