Statečný člověk s velkým srdcem, vzpomíná na sv. Jana Pavla II. profesor Halík

2. duben 2015

Před 10 lety zemřel Jan Pavel II. V královéhradecké Katedrále svatého Ducha je ode dneška k vidění relikviář s jeho ostatky. Bývalý papež katedrálu osobně navštívil a za totality také tajně vysvětil několik kněžích z hradecké diecéze.

Do katedrály Jan Pavel II. zavítal v roce 1997.

„Měl velmi blízký osobní vztah nejen k naší diecézi, ale i k tehdejšímu biskupu Karlu Otčenáškovi,“ říká Lukáš Peška z královéhradeckého biskupství.

Královehradecká katedrála je čtvrtým místem v České republice, kde leží ostatky Jana Pavla II.

Podle katolického kněze a teologa Tomáše Halíka byl Jan Pavel II. poetický a neobyčejně statečný člověk s velkým srdcem.

„Jeho zvolení samo vyvolalo velký šok: papež z komunistického světa. Pak se ukázalo, že to byl vlastně nejviditelnější člověk 20. století jednak díky médiím a jednak díky cestám. S žádným člověkem v dějinách se osobně nevidělo tolik lidí,“ dodává Halík, který se s bývalým papežem také několikrát osobně setkal.

Halík tvrdí, že svatý Jan Pavel II. se zapsal nejen do dějin církve, ale i do dějin světa. Ovlivnil politické dějiny podporou evropského sjednocení a disidentského hnutí.

Za vůbec nejdůležitější považuje Havlík to, že Jan Pavel II. podpořil mezináboženský dialog:

„On založil tradici setkávání v Assisi s muslimy, Židy, představiteli východních náboženství, účastnil se ho i dalajláma. Dal jasný signál, že nepovažuje církev za skupinu uzavřenou do sebe, ale že podporuje to, aby církev hledala určité morální spojenectví se všemi lidmi, kterým jde o nějaké pozitivní duchovní hodnoty. V dnešním světě, kdy náboženství také bývají zneužívána, vidíme to na politizaci islámu, je toto velmi důležité.“

autoři: mvo , bum
Spustit audio