Stát prověří kvalitu nemocnic. Kdy se k výsledkům dostanou pacienti, zatím ale tají

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zázraky medicíny - játra

Stát se chystá posuzovat kvalitu jednotlivých nemocnic. Podle informací Hospodářských novin je systém hotový a data o kvalitě péče už shromažďuje Státní Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Hodnotit se bude například celkový objem poskytované péče, počet reoperací i úspěšnost léčby jednotlivých diagnóz. Získaná data by zpočátku měla sloužit nemocnicím, později by k nim ale měli získat přístup i pacienti.

„V managementu platí, že co není měřeno, nemůže být dobře řízeno. Problém ale je, že měření kvality ve zdravotnictví je velmi složitá věc,“ říká poslanec TOP 09 Leoš Heger, který je i lídrem kandidátky v Královehradeckém kraji.


Systém se musí nejdříve odladit, aby nemocnice odstranily technické problémy, ale i napravily oblasti, ve kterých mají nedostatky. Teprve poté by měla být data zveřejněna.Leoš Heger

Za příklad fungujícího systému Heger dává registr onkologických onemocnění, za kterým stojí ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Kvalita jednotlivých zařízení z něho vyplývá, podobně jako je tomu u měření výsledků kardiochirurgických intervencí. „Na systému se pracuje už dvacet let, ale posouvá se to jen pomalu. Standard v cizině je vyšší,“ dodává.

Důležité je podle Hegera správně nastavit parametry systému, protože některé nemocnice mají více těžkých pacientů a tím i větší počet nozokomiálních infekcí, které vznikají v příčinné souvislosti s hospitalizací.

Úřad za čínskou zdí

S tím souhlasí i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík z ČSSD. „Speciálně u těchto infekcí je špatně, když je jich moc, ale i málo. Když některý z ukazatelů vyčnívá, je třeba se podívat proč. Proto musí být metodika stejná v celé republice. Tedy jaká data sbíráte a jak je vyhodnocujete.“

Miloslav Ludvík

„Prvním z ukazatelů má být počet zdravotnických výkonů, protože platí, že čím víc lékař operuje, tím je vyoperovanější a lepší. Druhou skupinou dat je počet reoperací, infekcí nebo návratů ze standardního oddělení na jednotku intenzivní péče a ve třetí se bude vyhodnocovat úspěšnost léčby jednotlivých diagnóz,“ popisuje Ludvík.

Podle něho bude velmi záležet na nezávislosti ÚZIS, aby odolal snahám dotlačit ho k jiné interpretaci dat. Ze stejného důvodu je důležité, aby později data zveřejňoval právě ÚZIS, a nikoli samotné nemocnice. Jejich management totiž vždy bude mít tendenci výsledky vylepšovat a přikrášlovat.