Šťastná sedmička Patrimonia pro futuro

Nominovaní i vítězové v ceně Patrimonium pro futuro za rok 2014

V kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně byly slavnostně vyhlášeny výsledky Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro upozorňují na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví ve čtyřech základních kategoriích. Finalisty vybírala komise sestavená z členů vědecké rady NPÚ, ICOMOS a dalších spolupracujících institucí v čele s generální ředitelkou NPÚ Naďou Goryzckovou, která navíc určila nositele mimořádného ocenění za rok2014 a osobnost památkové péče, která se zasloužila o propagaci kulturního dědictví. Poprvé si svého favorita vybírala také veřejnost.

Kostel plný vítězů
Sv. Florián je považován za patrona všech profesí souvisejících s ohněm. Nominovaní se tak sešli na správném místě, protože jejich zapálení pro ochranu památek může být skvělým příkladem pro další vlastníky památek i veřejnost. Slovy generální ředitelky Nadi Goryzckové: : „Cílem vyhlášení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro je podpořit vlastníky kulturních památek a další, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Rádi bychom tímto způsobem ocenili všechny, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování. Národní památkový ústav chce přitom i do budoucna vlastníky kulturních památek v jejich úsilí provázet, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a podporovat přesvědčení, že investice do památek mají smysl. Věříme, že ocenění bude podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti.“ Závěrečný potlesk patřil všem nominovaným, přestože si cenu v podobě diplomu a plakety odnesli pouze někteří.

Z předávání cen Patrimonium pro futuro v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně

V kategorii Obnova památky, restaurování komisi z 9 nominovaných projektů oslovila nejvíce obnova Havlíčkových sadů v Praze. Vzkříšení tohoto parku korunoval doslova detektivní příběh pátrání po soše Neptuna, někdy označovaného jako Triton, jehož kopie dnes stojí ve fontáně před grottou. Zhruba pětitunová socha v parku chyběla už od 70. let 20. století, kdy byla přesunuta do skladu podniku Sady, lesy a zahradnictví. Když se v roce 2007 začalo uvažovat o jejím návratu, nikdo ji nemohl najít. Díky veřejné výzvě se ji podařilo objevit v zahradě u tvrze Třebotov, kde dnes stojí jedna z kopií, druhá je v Havlíčkových sadech. Originál sochy dnes můžete vidět na Novoměstské radnici.

Kategorii Objev, nález roku obsadily převážně nominace navracející do časů středověku. Z 5 působivých objevů byl vybrán nález středověkých trámových stropů z časů vlády Karla IV. v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově. Dendrochronologický průzkum 24 dochovaných malovaných trámů datoval dřevo až do let 1352 – 1355. Restaurátorský tým v čele s Jakubem Raflem odvedl obrovský kus práce, protože dřevo bylo napadeno hmyzem i houbami, mechanicky poškozeno při dalších stavebních zásazích apod. Unikátní stropní konstrukce bude součástí Expozice lidských dovedností a umu našich předků.

Těžké rozhodování čekalo komisi také v kategorii Prezentace hodnot. Představeno zde bylo 6 velmi různorodých projektů - hodnoceny byly výstavy, nové stálé expozice i knihy. Vítězství si odnesl Sousedský spolek Merboltice za mnohaletou prezentaci a obnovu tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice.

Mezi odbornou i laickou veřejností nejvíce zabodovala čtvrtá kategorie Záchrana památky. Ze 7 nominací byly oceněny 3. Zatímco odborná komise ocenila záchranu sušárny chmele v Odrlicích, generální ředitelka Národního památkového ústavu odměnila záchranu, obnovu a zprovoznění parostrojního pivovaru v Lobči. Z této kategorie také vzešel vítěz prvního ročníku hlasování veřejnosti, která ocenila záchranu oranžerie s hrnčírnou v Lomnici u Tišnova. Cenu pro Osobnost památkové péče převzal guvernér České národní banky Miroslav Singer, který se zasloužil o pokračování ražby zlatých pamětních mincí, které pravidelně připomínají nejhodnotnější reprezentanty kulturního dědictví České republiky. Deset století architektury, kulturní památky technického dědictví a mosty České republiky bude od příštího roku doplňovat soubor věnovaný význačným českým a moravským hradům. Výběr památek vás dozajista překvapí.