Spotřeba psychiatrické péče roste, přibývá zvláště projevů agresivity, říká psychiatrička

24. červen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vztek (ilustrační foto)

Jak se projevují akutní psychické stavy? Jaké jsou jejich příčiny a jak se mění? Jaké metody léčby umožňuje moderní psychiatrická věda? Hostem Magazínu Leonardo byla Klára Látalová, zástupkyně přednosty pro vědu a výzkum z Kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc.

„Spotřeba psychiatrické péče roste,“ uvedla lékařka.

Nejčastěji se lze setkat s akutními stavy spojenými s poruchou chování. „Například s agresivitou u jedinců, kteří zneužívají psychoaktivní látky jako jsou alkohol nebo drogy.“

Narůstá ale také počet akutních stavů u populace staršího věku. „Jak populace stárne, přibývá pacientů, kteří trpí kognitivními dysfunkcemi nebo demencí.“

„S tím je spojen i nárůst agresivity, nesnášenlivého chování, verbálních útoků, ale i nepřijatelného sexuálního chování v rámci rodiny,“ vysvětlila odbornice.

Podle lékařky je agresivita, ať se nám to líbí nebo ne, projevem také u zdravé populace. „Přesto platí, že tam, kde roste spotřeba psychoaktivních látek, tam roste i agresivita,“ tvrdí Látalová.

Dalším sociokulturním jevem, který stojí za nárůstem agrese, je nezaměstnanost a socioekonomický debakl. Ten vůbec to nesouvisí s psychiatrií jako takovou, dodala lékařka.

Na vině je především úzkost

Akutní stavy v psychiatrii jsou ponejvíce spojeny s úzkostí. Např. panická ataka, která imituje různé jiné somatické nemoci jako infarkt myokardu, centrální mozková příhoda a podobně.“

Druhý soubor úzkostných poruch tvoří to, co označujeme jako poruchy přizpůsobení. „Jde o
reaktivní stavy, které jsou spíše psychologické než psychiatrické,“ upozornila Látalová. „Například reakce na manželskou hádku, partnerský konflikt, nezvládání nějaké stresové životní události.“

Až pak se dostávají na řadu akutní stavy související s psychiatrickými diagnózami jako jsou psychózy typu schizofrenie, bipolární afektivní porucha a mnoho dalších.

Dá se akutním stavům a agresi předcházet preventivně? „Částečně ano. U běžné populace je třeba zajistit, aby nespotřebovávala tolik psychoaktivních látek.“

„Nepřímým faktorem je mít dobrou ekonomiku a spokojenou populaci, která by nebyla frustrovaná a nereagovala by konfrontačně a agresivně. A také nedávat prostor lidem, kteří špatnou náladu, konfrontační jednání, agresivitu a nesnášenlivost až někdy jakoby programově šíří,“ radí Klára Látalová.

autoři: Veronika Paroulková , oci
Spustit audio