Španělsko otevírá velkou astrofyzikální laboratoř pod Pyrenejemi

24. září 2010

V severním Španělsku bude v první polovině tohoto roku otevřena podzemní laboratoř, kde bude možno provádět řadu exotických experimentů. Laboratoř je umístěna v pohoří El Tobazo a jmenuje se Canfranc Underground Laboratory (LSC). Nahrazuje již zastaralé a nevyhovující zařízení, které bylo na stejném místě.

LSC patří do skupiny podzemních laboratoří, které jsou vyhloubeny v horských masivech nebo jsou umístěny ve starých hlubinných dolech. Důvodem, proč musí být tak hluboko, je stínění před kosmickým zářením. Další podobné stanice jsou Gran Casco v Itálii, Modane ve Francii nebo Boulby v Anglii. Jsou ideální třeba pro detekování takových částic, jako jsou neutrina, které velice vzácně interagují s okolní hmotou a jsou velmi obtížně identifikovatelné, pokud je přítomno kosmické záření. Experimenty ve španělské LSC budou prováděny pod ochrannou vrstvou dvou kilometrů skály.

Podzemní laboratoře umožňují důležité vědecké objevy v částicové fyzice, kosmologii, geologii i biologii. Limitujícím faktorem je nedostatek takových zařízení. Po dostavění bude nová španělská laboratoř představovat nezávislý komplex obytných budov, kanceláří, dílen a dvou velkých experimentálních hal. Větší z nich bude orientována směrem ke středisku výzkumu částicové fyziky v CERN. To umožní vědcům v Ženevě poslat například svazek neutrin do Canfranc, kde by mohly být zkoumány jejich vlastnosti. V plánu je zcela ojedinělý experiment s cílem zjistit hmotnost neutrina. Jedná se o velmi vzácný radioaktivní rozpad, při němž se dva neutrony mění na dva protony a dva elektrony, aniž by byla emitována neutrina nebo antineutrina. Dále se plánuje studium solárních neutrin, bude se hledat tmavá hmota, navrhované jsou experimenty týkající se nukleární astrofyziky, podstaty gravitace, geofyziky a biofyziky.

Nová laboratoř má ale ještě vyšší ambice. Plánuje se koordinování experimentů s ostatními podzemními laboratořemi v Evropě, případně vytvoření jakéhosi evropského podzemního prostoru, který by fyzikům umožnil provádět složité experimenty společně. Plány jsou to smělé, ale ve fyzice je dosud tolik nevyřešených a přitom zcela principiálních otázek, že stojí za to využít k jejich rozřešení všech dostupných možností.

autor: Jana Štrajblová
Spustit audio