Souvisí sponzoring politických stran s přidělováním veřejných zakázek?

5. září 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Veřejné zakázky

Firmy, které financují politické strany, častěji získávají veřejné zakázky. S tímto tvrzením přišlo Centrum aplikované ekonomie, které použilo výroční zprávy o financování politických stran a srovnalo je s údaji o veřejných tendrech.

Mezi lety 2006-2013 dostala každou desátou zakázku firma, která sponzorovala nějakou politickou stranu. Hodnota zakázek, které sponzoři stran v uvedených letech získali, je 390 miliard korun.

„Jestli za tím je korupce nebo není, nejsme schopni říct. Můžeme jen uvést, že jde o zásadní střet zájmů“, uvedl v našem vysílání spoluautor výzkumu Jiří Skuhrovec.

Centrum aplikované ekonomie zjistilo, že výroční zprávy politických stran vykazují značné množství chyb. Když sponzor strany vyhraje veřejnou zakázku, neznamená to přímo, že vyhrál nečestným způsobem. „Ale jak se na to mají tvářit ostatní účastníci tendru, které firma porazila? Ti tam korupci budou vidět vždy.“

Souvislost mezi sponzoringem stran a přidělováním veřejných zakázek vidí Jiří Skuhrovec jasně. Současný stav, kdy to nikdo neřeší, považuje za nejhorší. „Ať firmy deklarují, že jde o střet zájmů. Politik, kterého se to týká, ať řekne, že o věci nemůže rozhodovat. Ale firmy nemusí být nutně vyloučeny z veřejné soutěže.“

Pokud dává firma peníze politické straně, zlepšuje to její šance dostávat veřejné zakázky. „Naše zjištění nás překvapilo, jak moc natvrdo existuje vazba mezi firmou a stranou. Předpokládali jsme nepřímé transfery přes bílé koně, nastrčené firmy.“ Trendem však je, že přímých darů od vítězů veřejných zakázek ubývá, uzavřel Skuhrovec.

autoři: sch , bum
Spustit audio