Souvisí obezita se znečištěním?

1. prosinec 2008

Jednou z příčin epidemie obezity zřejmě může být organická sloučenina cínu v životním prostředí.

Tributylcín je organická sloučenina cínu, kterou obsahují například lodní nátěry, konzervanty dřeva a pesticidy. Její toxicita atakující ledviny a nervovou soustavu je dobře známá, stejně jako skutečnost, že látka se akumuluje v rybách a měkkýších. Nová studie ovšem ukázala, že výskyt tributylcínu v životním prostředí může souviset i s prudkým nárůstem případů obezity v posledních 40 letech.

Japonští vědci zjistili, že tributylcín i ve velice nízkých koncentracích u řady druhů živočichů aktivuje buněčné receptory známé jako RXRs (retinoid X receptors). Aktivovaný receptor přechází z povrchu buňky do jádra, kde zapíná geny, které regulují celkový metabolismus a také stimulují růst tukových buněk. Další experimenty ukázaly, že myši, které byly v těle matky vystaveny účinkům tributylcínu, mají ve svém těle abnormálně vysoké množství tukové tkáně.

Objev je popsaný článkem v prosincovém čísle časopisu BioScience. Podle autorů výsledky podporují teorii, podle které se na epidemii obezity v civilizovaných zemích silně podepsaly průmyslově vyráběné chemikálie.

Spustit audio
autor: Martina Otčenášková