Solární novinky z Afriky

9. březen 2016

Solární energie začíná být důležitým faktorem v řadě zemí Afriky. Solární panely zde často slouží pro individuální potřebu, k napájení prvků dopravní i komunikační infrastruktury a vzniklo zde také první Sluncem napájené letiště.

Ugandská firma Kiira Motors Corporation vyrobila jakožto prototyp první africký Sluncem poháněný autobus. Ředitelem této malé státní firmy, zaměstnávající nyní kolem 30 lidí, je ugandský technologický nadšenec Paul Isaac Musasizi.

Uganda má samozřejmě jedny z nejlepších podmínek pro využití solární energie na světě, protože je jednou ze 13 zemí světa, kterými prochází linie rovníku. Ugandský solární autobus se jmenuje Kayoola a obsahuje 35 sedadel pro cestující. Uvnitř se nacházejí 2 baterie, z nichž jedna je připojena k solárním panelům na střeše a druhá se dobíjí ze sítě. Jejich plné nabití trvá asi hodinu a poté je autobus schopen ujet až 80 kilometrů. Kiira Motors chce nyní zahájit jeho sériovou výrobu.

V oblasti Jihovýchodní Afriky také operuje iniciativa Green Energy Africa, která se rozhodla šířit prostřednictvím masajských žen cenově dostupné solární panely mezi obyvatelstvo. V Keni má asi jen necelá čtvrtina lidí přístup k elektrické síti, jinak jsou tam lidé odkázáni na spalování fosilních paliv jako je kerosen nebo musejí kácet stromy.

Nyní masajské ženy distribuují solární panely s jistým ziskem zejména na venkově, přičemž k jejich dopravě využívají svých oslů. V noci je zde elektrické světlo užitečné zejména pro odhánění divokých zvířat. Svěření distribuce prostředků pro výrobu solární elektrické energie do rukou žen je v těchto zemích důležité také z důvodů sociálních - ve zdejší tradiční společnosti nemají ženy často dovoleno cokoliv vlastnit.

První Sluncem napájené letiště v Africe vzniklo v Jihoafrické republice. Zároveň jde o třetí podobně “ekologicky” napájené letiště na světě (po letišti Galapagos Ecological Airport na Galapágách, napájeném solárními panely a větrnými generátory, a indickém solárně napájeném Cochin International Airport).

Jde o spíše menší letiště s názvem George Airport, které se nachází zhruba na polovině cesty mezi Kapským městem a přístavem Port Elizabeth. Napájení 41% energetické spotřeby letiště zde momentálně zajišťuje 3000 fotovoltaických modulů o celkové ploše panelů 200 čtverečních metrů.

Počet modulů se bude postupně zvyšovat, až budou nakonec energetické potřeby letiště zabezpečovány Sluncem ze 100%, což se bude rovnat instalovanému příkonu 750 kilowattů. Náklady na výstavbu příslušné solární farmy, která slouží pro napájení letiště, zatím činily něco přes jeden milion dolarů.

Letiště George Airport se nachází uvnitř zajímavé přírodní oblasti, přičemž ročně odbaví asi 600 000 cestujících, často turistů, a také významné množství nákladu.

Zdroje: Construction Review Online, CNN 1, CNN 2, Inhabitat, ACSA, SouthAfrica.info

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio