Slupky dovedou odstraňovat znečištění. Také ale živí plísňové jedy, upozorňuje chemik

8. srpen 2018

Vědci se zkoumáním sorpčních schopností rostliných slupek zabývají už léta. Přestože slupky mají slibné vlastnosti, jejich praktické využití při čištění vody se ale zatím nepodařilo prosadit.

Nejnovějšímu výzkumu v této oblasti se věnovali vědci z americké Dickinson College. Zjistili například, že kůra avokáda na sebe úspěšně navazuje methylovou modř, nebo že citronová kůra velmi dobře pohlcuje olovo.

Přestože zní tyto závěry více než slibně, metody rostlinných čističů stále narážejí na řadu komplikací. „Firmy, které to začaly před třiceti lety podporovat, v podstatě zůstávají u syntetických sorbentů,“ říká Tomáš Macek z VŠCHT.

Pitná voda je jedním z nejzranitelnějších míst každého města

Pitná voda

Jak se proměňuje lidský strach v souvislosti s tím, jak se proměňují rizika a nebezpečí, která nám mohou hrozit? Jak je připravena naše společnost a jak každý z nás?

Důvodem je zejména fakt, že rostlinné slupky jsou plné živin pro bakterie, a proto se nehodí pro čištění pitné vody. Dají se tedy využít spíš jen jako dočišťovače větších průmyslových čistíren.

„V podstatě jakékoli plísňově jedy jsou mnohem nebezpečnější než třeba novičok. Některé tyto jedy jsou horší než bojové látky v tom, že působí dlouhodobě a způsobují třeba rakovinu jater,“ vysvětluje úskalí biosorbentů chemik.

Ze seznamu přírodních metod čištění vody je nejvíce využíváno biologických čističek na bázi mokřadů. Ve velkých čistírnách jde nejčastěji o kombinaci mechanického a biologického čištění. 

V domácnostech se pro získání pitné vody používají mechanické filtry a nebo dobře známé převařování vody.

autoři: Ondřej Ševčík , marz
Spustit audio

Související