Sloučit ministerstva zemědělství a životního prostředí? Často sledují jiné cíle, říká navrhovatelka

26. červen 2019

Hnutí STAN přišlo s návrhem sloučit ministerstvo životního prostředí s ministerstvem zemědělství. Myšlenka se v různých pojetích objevuje už víc než dvě dekády, nikdy ale nedošlo k její realizaci. Jak vybalancovat využívání přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí pod jedním resortem?

„Ministerstva zajišťují agendu ochrany a hospodaření s vodou a také hospodaření na půdě a její ochranu. Pozorujeme, že ale často sledují jiné cíle,“ uvedla v pořadu Pro a proti autorka návrhu a poslankyně Jana Krutáková (STAN).

Ta vysvětlila, že jde o impuls pro zahájení diskuze. „I Starostové a nezávislí jsou si vědomi, že jde o dlouhodobý proces a že není možné změnou jednoho kompetenčního zákona sloučit nebo včlenit jedno ministerstvo pod druhé. Je to běh na dlouhou trať, ale je potřeba o tom začít jednat, což je smysl našeho legislativního balíčku.“

STAN zastává názor, že dobrý sedlák také ví, že se musí starat o půdu a o krajinu... Zemědělská výroba by měla zůstat oddělena. Podoba sloučení by měla vyplynout z diskuze, ale dovedu si představit dva rezorty, kdy budou sloučeny jednotlivé odbory, může být i jedno ministerstvo včleněno pod druhé. Mohli bychom se podívat i k našim sousedům v Rakousku a Německu, jak toto sloučení funguje.
Jana Krutáková

Politička připomněla, zemědělec ovlivňuje přírodu a krajinu. „Ovlivňuje i život na venkově, a tady by měly agendy obou ministerstev jít opravdu ruku v ruce... Podíváme-li se do rozpočtu jednotlivých rezortů, tak rezort ministerstva zemědělství má jednoznačně vyšší rozpočet... Ochrana přírody a krajiny je svým způsobem takovou Popelkou.“

„Celá struktura členění a rozdělení kompetencí by měla být základem diskuze... Měli bychom sjednotit i jednotlivé akční plány a celý proces boje proti suchu a klimatickým změnám,“ doporučila Jana Krutáková (STAN).

Rozvoj venkova

„Na tento konkrétní návrh hnutí STAN se dívám velmi skepticky. Taková změna musí být provázena vládním návrhem, podporou ústavní většiny Sněmovny a do diskuze se musí zahrnout i ministerstvo pro místní rozvoj, aby důsledkem sloučení byl jasnou prioritou venkov,“ reagoval poslanec Karel Tureček (ANO).

Hnutí ANO sice má sloučení obou ministerstev ve svém programu, ale vizi má odlišnou. „Naším záměrem je udělat takový rezort, kde se oddělí kontrolní a inspekční funkce od hospodářských, prioritou by také měl být rozvoj venkova, v tom vidím tu nejzásadnější věc.“

Návrh, jak ho nyní předkládá STAN, je opět prezentován jako skrytý anti-Babiš a s tím já se nemohu ztotožnit... Návrh pořádně ani neznám, byl signalizovaný na tiskové konferenci, dodneška jsem ho neviděl v systému podaných návrhů změn zákona... Určitě se s hnutím STAN můžeme o té vizi bavit, ale pro nás je prioritou, aby výsledkem bylo zastavení vylidnění venkova a jeho rozvoj.
Karel Tureček

Kromě už zmíněného důsledného oddělení hospodářských funkcí od kontrolních a inspekčních musí proběhnout i restrukturalizace. „Abychom občanům nenabídli projekt, který přemaluje jen cedulky a výsledkem bude, že zachová současný stav.“

„V diskuzi bych šel ještě dál, protože k oběma ministerstvům patří také dva státní fondy, spousta příspěvkových, rozpočtových a výzkumných organizací. Takže bychom se měli bavit i o tom, co se dvěma výzkumnými ústavy, protože by nemělo cenu slučovat rezorty a zachovat dva výzkumné ústavy,“ upozornil Karel Tureček (ANO).

autoři: Karolína Koubová , oci
Spustit audio

Související