Situace na východním Slovensku se po rabování Romů již uklidnila

29. únor 2004

Bilancia po aktivitách Rómov - teda vykrádaní obchodov s potravinami a rôznymi demonštráciami je nasledovná: 200 obvinených, z toho až polovica žien, tretina mužov a štvrtina mladistvých. Bolo podaných už viac ako 100 návrh po vzatí do väzby, z ktorých súdy doteraz vyhoveli zhruba v polovici prípadov. Materiálne škody boli vyčíslené na necelý milión slovenských korún.

Rabovanie Rómov si vyžiadalo jedno mimoriadne a jedno obvyklé rokovanie vlády. Náklady na prevelenie viac ako 2 000 mužov, policajtov a vojakov na východ Slovenska nie sú známe, pretože vláda ich považuje za tajné. Napokon, vyčísliť sa nedajú ani dve návštevy ministra vnútra Vladimíra Palka na východnom Slovensku, z čoho jednu absolvoval spolu s premiérom Dzurindom. Ale to už sú náklady takpovediac režijné, a nie mimoriadne.

Možno konštatovať, že vláda si s rabovaním Rómov poradila razantne a rýchlo. Isteže, k slovu sa pritom dostali aj vodné delá, obrnené vozidlá a policajné obušky. Spoločné hliadky policajtov a vojakov neustále monitorujú situáciu, takže ak prichádza k väčšiemu zhluku osôb, zakročia a prinútia ich sa rozísť. Akúkoľvek prípadnú akciu sú teda pripravení riešiť už v zárodku nie až následne. Na druhej strane treba vyčkať, dokedy budú policajti a vojaci rómske osady strážiť a čo sa stane potom, keď ich strážiť prestanú.

Práve tým, teda návrhom opatrení na riešenie sociálnej situácie, sa v stredu zaoberala slovenská vláda. Výsledkom je 12 bodový program, od ktorého si zrejme vláda sľubuje, že problém vyrieši. Nevyrieši. Na tom sa zhodujú okrem vlády všetci zainteresovaní, teda etnológovia, sociológovia, mimovládne organizácie a prirodzene aj reprezentácie rómskych združení. A hlavne obce, na ktoré vláda chcela preniesť všetku zodpovednosť aj prácu. Tak napríklad kabinet Mikuláša Dzurindu navrhol zvýšiť tzv. aktivačný príplatok pre nezamestnaných z 1000 na 1 500 korún.

Aktivačný príplatok je však možné dostať iba za podmienky, že nezamestnaný sa zapojí do tzv. verejnoprospešných prác pre obec. Obce však tieto práce nezadávajú a keď áno, tak ani zďaleka nie pre všetkých, ktorí sú ich ochotní vykonávať. Vláda ďalej navrhla, aby sa cez tzv. osobitného príjemcu dávky vyplácali v týždenných a nie mesačných intervaloch a aby sa ich časť poskytovala v naturáliách. Čo znamená - jedným teplým jedlom denne.

Hoci inštitút osobitného príjemcu v niektorých málo osadách a ešte menšieho počtu Rómov naozaj funguje, vláda už nepovedala a prikázať to nemôže, aby sa niekto osobitným príjemcom stal Naviac, keď ani nevie, z akých peňazí a koľko by mala osoba, ochotná robiť osobitného príjemcu dostávať za túto činnosť peňazí. Toto sú dva vecné návrh vlády na riešenie situácie, obidva však zo svojej podstaty nemôžu situáciu nijako vylepšiť, tobôž vyriešiť.

Ostatné návrhy vlády sú už vo všeobecnejšej rovine ako napríklad zabezpečiť plnú schopnosť úradov poskytovať informácie nezamestnaným. Alebo vyriešiť otázku zálohových platieb za elektrinu a vodu, ktorá si už vyžaduje zmenu zákonov: ide o to, že zálohové platby za vodu a elektriku nastavili dodávatelia veľmi vysoko teda tak, že nezodpovedajú reálnej spotrebe, ale odčerpávajú nemalé peniaze z dávok pre sociálne odkázaných.

Vláda chce ďalej potierať úžeru, čo je však úloha, ktorú má polícia vo vienku aj bez mimoriadnej situácie. A tak ďalej a tak podobne.

Situácia na Slovensku je teda pokojná, ale nie vyriešená. Aj pokojná sa zdá byť iba v najbližších dňoch. O dva týždne si pôjdu sociálne odkázaní opäť pre sociálne dávky a tie budú pre omnoho väčšiu časť z nich menšie, ako doteraz - úrady totiž ešte nestihli skrátiť dávky všetkým, ktorým ich skrátiť na základe zákona musia. Takže je celkom reálne očakávať ďalšie nepokoje, protesty a demonštrácie, a to napriek tomu, že polícia aj vojsko zostávajú v strehu.

autor: Juraj Hrabko
Spustit audio