Senzační astronomický úlovek

24. září 2010

Koncem loňského roku zaznamenali astronomové vzplanutí gama-záření z dosud nejvzdálenějšího zdroje. Supernova, která je zdrojem tohoto záblesku, vybuchla v době, kdy byl vesmír starý pouze 900 000 let a záření k nám putovalo 12,7 miliardy let. Objev posunul hranici, kam dnes astronomové dohlédnou o 500 milionů let dozadu.

Záblesk, který byl nazván po astronomicku GRB 050904, je nejjasnějším vzplanutím gama-záření, jaké bylo dosud pozorováno. Svítivost, která byla zaznamenána v průběhu několika minut, odpovídá energii, kterou Slunce vyzáří za 10 miliard let. Výbuchem uvolněná energie je tedy větší, než uvolní Slunce za celou dobu své existence. Pozorovaný jev je rekordní i co do délky trvání. Většina dosud známých vzplanutí netrvala déle než 10 sekund, zatímco GRB 050904 trval 200 sekund. Tato rekordní hodnota zpochybnila dosud uznávané teorie o zdrojích gama-záření. Gama-záblesky jsou krátké záblesky velmi energetických gama-paprsků. Nejkratší jsou pozorovatelné pouze po zlomky sekundy, ten nejdelší několik minut. Množství energie, které se při těchto záblescích uvolní, je obrovské. Podle dosud platné teorie se předpokládá, že zdrojem záblesků gama jsou výbuchy supermasivních hvězd, které po relativně krátkém životě kolabují do černých děr.

Poslední objev představuje fundamentální přínos k pochopení vývoje mladého vesmíru. Gama-záblesky umožňují studium fyzikálních podmínek, které panovaly ve vesmíru brzy po Velkém třesku. I když se nepochybuje o tom, že exploze supernovy signalizuje zrod černé díry, získávají astronomové cenné informace i o těchto objektech a jejich vývoji.

fáze života hvězdy

Z naměřených parametrů dosvitu rekordního výronu gama-záření vyplynulo, že zdroj je buď velmi vzdálený, nebo je zakryt silnou vrstvou prachu a plynu. Další pozorování upřesnily, že se skutečně jedná o zdroj, který se nachází ve větší vzdálenosti než kterýkoliv zdroj dosud pozorovaný. Objev GRB 050904 přímo dokazuje, že v mladém, přehuštěném vesmíru se už krátce po vzniku začaly formovat supermasivní hvězdy s krátkou životností, jejichž výbuchy rozdělovaly hmotu v rozpínajícím se vesmíru do obrovských oblaků, v nichž se formovaly další generace hvězd. A z nich se začaly vytvářet první galaxie.

autor: Jana Štrajblová
Spustit audio