Šance pro padesátníky na trhu práce? Stříbrná ekonomika

28. leden 2016

Lidem nad 50 let, kteří nemají práci, by se v budoucnu mohlo o další měsíc prodloužit vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Navrhuje to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle propočtů by to ročně mohlo stát celkem 870 milionů korun.

Prodloužení podpory ale neřeší jádro problému, což je věková diskriminace lidí nad 50 let na trhu práce, myslí si socioložka Kateřina Kňapová z obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+.

Nejmenší šanci mají sehnat padesátníci ve výrobních firmách s velkým podílem manuální práce. Firmy tyto lidi považují za méně fyzicky zdatné a svou roli v tom hraje i fakt, že by měli dostávat vzhledem ke svým zkušenostem vyšší plat.

„Naopak firmy postavené na kreativitě a lidském kapitálu se začínají poslední dobou starat o to, aby jejich pracovní týmy byly věkově vyvážené,“ říká Kňapová.

Příkladem jsou technologické firmy, u nichž věkově vyvážený kolektiv může být konkurenční výhodou. Starší lidé nabízejí alternativní pohled, protože mají jiný vztah k technologiím.

Podle Kňapové to souvisí s nástupem tzv. stříbrné ekonomiky. Stárnutí populace dělá z dříve narozených lidí klíčový segment na trhu z hlediska poptávky i nabídky.


Jaké cíle sleduje SILVER ECONOMY? Zvyšování kvality života seniorů je základem. Z něj vychází vývoj nových produktů a služeb. Objevují se nové tržní segmenty, společnosti a firmy se stále více zaměřují na specifické skupiny klientů a senioři se stávají jednou z nich a nabývají na významu. Vyvoláváním poptávky a zvyšující se spotřebou firmy rozšiřují produkci, nebo vějíř služeb, což se neobejde (zejména v e službách) bez nárůstu zaměstnanců. (zdroj MPSV ČR)

Další výhodou zaměstnávání lidí nad 50 let a v předdůchodovém věku je podle Kňapové jejich loajálnost a věrnost firmě. „Na rozdíl od třicátníků, kteří naopak práci mění velmi často.“

Jak poznat, kdy se zaměstnavatel dopouští věkové diskriminace?

Pokud je kritériem pro přijetí či nepřijetí pouze věk bez ohledu na další faktory, jedná se o diskriminaci. „Jestliže si firma otestuje, že na to uchazeč například fyzicky nestačí, pak se o diskriminaci nejedná,“ vysvětluje Kňapová.

autoři: Ondřej Nováček , bum
Spustit audio