Rychle se formující galaxie staré 11 miliard let

23. září 2010

Mezinárodní skupina astronomů objevila obrovské diskové galaxie podobající se naší Mléčné dráze. Podle vědců musely vzniknout velmi rychle, jelikož pořízené snímky je ukazují v době, kdy od velkého třesku uplynuly tři miliardy let.

Velmi kvalitní snímky vědci získali za pomoci teleskopu VLT a systému adaptivní optiky, který je schopen do jisté míry eliminovat pohyby atmosféry, které jinak ostatním teleskopům brání v pořizování kvalitnějších snímků.

"Poprvé se nám podařilo pořídit velmi kvalitní dvojrozměrné fotografie pohybu plynu ve vzdálených galaxiích, jejichž světlo k nám letělo 11 miliard let," říká Reinhard Genzel, hlavní autor článku, který vyšel v časopise Nature.

Za poslední léta astronomové značně pokročili v otázce, jak se formovaly a vyvíjely galaxie ve vesmíru, když byl starý několik málo miliard let. Pořád se však potýkali s problémem, jak dlouho trvalo, než se galaxie utvořily a kdy a jak vznikl disk a kulovitá zhuštěná centrální část (tzv. výduť).

Vědci díky novým pozorováním zářivých hvězd ve vznikajících galaxiích udělali obrovský krok kupředu, aby tyto otázky zodpověděli. V případě galaxie nesoucí označení BzK155043 získali snímky se skvělým rozlišením. Ukázaly masivní rotující protodisk, ze kterého proudí plyn směrem k rostoucí centrální části. Astronomové na základě zjištěné velké hustoty plynu, vysoké rychlosti tvorby hvězd a vzhledem k nízkému věku hvězd došli k závěru, že galaxie vznikla velmi rychle postupným rozdrobováním původního protodisku bohatého na plyn. Vědci tytéž podmínky pozorovali i u ostatních zkoumaných galaxií. Je to pro ně překvapení, jelikož původně očekávali nepravidelné, chaotičtější pohyby hmoty v důsledku častých srážek, které byly v mladém vesmíru běžné.

"Bylo pro nás velkým překvapením, když jsme našli řadu velkých rotujících a na plyn bohatých galaxií, které se do jisté míry podobají naší dnešní Mléčné dráze," říká Genzel.

Natascha Schreiberová, hlavní autorka dalšího článku na toto téma, řekla: "Nyní musíme pochopit, jak se tyto rané protodisky vyvíjely. Domníváme se, že byly nestabilní."

Podle všeho se protodisky proměnily v eliptické galaxie. Za tím stojí buď procesy uvnitř disku, jako třeba zmíněné přítoky plynu pozorované v galaxii BzK155504, nebo srážky s jinými galaxiemi, které v takto "přehuštěném" prostředí byly relativně časté.

Dalším důležitým aspektem studie je vysoká rychlost formování hvězd ve zkoumaných galaxiích. Je asi stokrát větší než v dnešní Mléčné dráze.

autor: Oldřich Klimánek
Spustit audio