Růst populace

31. prosinec 2012

Přelidnění planety s sebou nepochybně přinese závažné sociální, ekonomické i ekologické problémy. Je otázkou, zda-li se s nimi lidstvo vůbec dokáže vyrovnat.

Růst světové populace bereme vážněji až v posledních desetiletích. Někdy kolem roku 1960 byly na Zemi zhruba 3 miliardy obyvatel, v roce 2010 už to bylo přibližně 7 miliard. Důsledky dokážeme jenom odhadovat a dost možná nejsme na podobné uvažování vnitřně připraveni. Souvisejícím problémům růstu světové populace se věnuje dnešní Třetí dimenze.

Z diskuse v AV ČR.

Pořad jsme natáčeli v AV ČR, vznikl ve spolupráci s časopisem Vesmír a Střediskem společných činností AV ČR.

Jaké důsledky bude mít pro lidstvo přelidněná planeta? Co způsobí očekávaný vzrůst životní úrovně v zemích třetího světa? Pomohou různé centrální regulace s řešením lokálních problémů? Může se společnost zhroutit podobně jako přetížené přírodní ekosystémy?

Pozvání Luboše Veverky k diskusi přijali Prof. Martin Braniš z Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK, Prof. Martin Potůček z Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK a Doc. Vladimír Prorok z katedry práva a veřejné správy Fakulty sociálních studií VŠFS.

Třetí dimenze začíná dnes ve 14.00.

Témata Třetí dimenze od 31. prosince do 4. ledna:

Pondělí: růst populace
Úterý: kam mizí čas
Středa: honba za Slovany
Čtvrtek: obloha a čas
Pátek: o vědě se nešeptá

Spustit audio

Více z pořadu