Ruský prezident Vladimir Putin dnes navrhl do funkce předsedy ruské vlády Michaila Fradkova

1. březen 2004

Známý ruský list Izvěstija přinesl minulý týden seznam sedmi nejpravděpodobnějších kandidátů na premiérský úřad. Vladimir Putin však novinářské proroky neposlechl a jako již mnohokrát podnikl něco jiného, než se všeobecně věštilo: Jmenoval do premiérské funkce neznámého muže, který ovšem má dlouholeté zkušenosti ve sféře zahraničního obchodu, umí dobře anglicky a španělsky a v posledních letech často působil v mezinárodních organizacích - Všeobecnou dohodou o clech a obchodu počínaje a funkcí ruského velvyslance při EU konče.

Vladimir Putin poněkud nečekanou kandidaturu oznámil na schůzce s představiteli parlamentní většiny ve Státní dumě. Její předseda Boris Gryzlov vzápětí novinářům řekl, že poslanci posoudí prezidentův návrh na pátečním zasedání. Zároveň uvedl, že Fradkov má už v tuto chvíli podporu jeho strany, tedy Jednotného Ruska. Což před zítřejšími Putinovými jednáními s představiteli dalších parlamentních stran znamená, že půjde už jen o formalitu, protože Jednotné Rusko má v Dumě spolehlivou většinu.

Ruský prezident před vedoucími činiteli Jednotného Ruska prohlásil, že nový předseda ruské vlády "musí být profesionál, musí být disciplinovaný a musí mít široké zkušenosti z práce v různých oblastech státního aparátu." Všechny tyto požadavky Fradkin bezesporu splňuje. Dlužno však dodat, že to, co na něm Putina asi zajímá nejvíc, je právě zmiňovaná disciplinovanost.

Pokud jde o konkrétní úkoly nového premiéra, zdá se, že už je taky jasno. Putin totiž dnes prohlásil, že Rusko v budoucnu musí tvrdě hájit své obchodní a ekonomické zájmy. Připomněl, že například na poli zbrojního průmyslu patří Rusko k pěti nejúspěšnějším státům světa. Právě zbraně by se podle ruského prezidenta měly stát artiklem, který by zemi dopomohl k jedné důležité zahraničně obchodní proměně - totiž k přechodu od prodeje surovin k prodeji průmyslových výrobků. Je přitom veřejným tajemstvím, že právě zbraně a kosmická technika jsou snad jediným ruským zbožím, které snese srovnání alespoň se světovým průměrem.

Na tom ostatně není nic divného - zbraně byly i v sovětské epoše artiklem, na němž se nešetřilo a při jehož výrobě i sovětská moc dbala na to, aby příslušné výrobní podniky držely krok se světovými trendy. Sekundárně může tedy být Putinova volba, která padla na odborníka ve sféře zahraničního obchodu, chápána taky jako varovný signál současným oligarchům, které prezident považuje za své největší nepřátele a kteří obchodují především surovinami.

Známý ruský ekonomický odborník Jevsej Gurvič soudí, že dalším velice důležitým Fradkinovým úkolem bude administrativní reforma celého státního sektoru. Týkat by se měla především již zmiňovaného zbrojního průmyslu, justice, zdravotnictví a vzdělání. Hlavním směrem by se přitom podle tohoto experta měla stát diverzifikace stále ještě hodně sovětské státem spravované výseče ekonomiky a správy.

Máme-li tedy hodnotit Putinovu volbu, je zřejmé že vyšly předpoklady těch, kteří očekávali, že šéfem nového kabinetu bude zdatný, zkušený a zároveň poslušný byrokrat. Šéf moskevské analytické skupiny Mercator Dmitrij Oreškin ale zdůrazňuje ještě jeden fakt: Před odjezdem do Bruselu stál Fradkin v čele nechvalně známé ruské daňové policie, která byla před rokem s velkým popraskem zrušena. Tento silový orgán totiž svého času vyhlásil taktiku prevence daňových přestupků, která předpokládala velmi drakonické metody vlivu na podnikatelské subjekty a jejich pracovníky už v okamžiku, kdy jen budili podezření, že by se mohli nějakého daňového deliktu dopustit. Do výčtu nástrojů této taktiky patřily detektory lži, evidence podezřelých osob a dokonce jejich skandalizace prostřednictvím vybraných médií. Podnikatelská sféra, obhájci lidských práv i liberální právní odborníci se proti této taktice rozhořčeně ohradili a Fradkinův úřad byl nakonec zrušen.

V tuto chvíli samozřejmě ještě nelze říct, že Michail Fradkin vděčí za své jmenování právě pověsti fiskálního biřice a muže, který bude ruskou podnikatelskou sféru vyloženě terorizovat. Neměli bychom však zapomínat na to, že Vladimir Putin dnes ve Státní dumě Fradkinovi k dobru připsal "zkušenosti z boje proti korupci". Dodejme k tomu jen, že Putin měl jistě na mysli především zkušenosti z oblasti administrativního dozoru a donucování.

Četné komentáře ruských liberálních médií vyslovují předpoklad, že to, jak se nový ruský premiér hned od začátku projeví, bude podstatné pro ekonomickou a státně správní politiku Vladimira Putina v druhém prezidentském období. Snadno by se mohlo stát, že půjde o systém zpočátku možná efektivní, ale bohužel nepracující se zásadami volné podnikatelské soutěže a svobodného trhu. Což se nakonec vždycky vymstí.

autor: ldo
Spustit audio