Rukopis umělce

Třetí dimenze
Třetí dimenze

Historické obrazy kromě umělecké hodnoty vypovídají ledacos o technologii malby v dané době, o chemii používaných barev i o vkusu autorů...

V dnešní Třetí dimenzi se zaměříme na historii obrazů. Tentokrát se ale nebudeme zajímat ani o osobnosti výtvarného umění, ani o uměleckou hodnotu jednotlivých děl. Naše cesta míří do nitra obrazů, za chemií jednotlivých barev, technikou malby nebo za přípravnými pracemi, které malíř musel provést, než pod jeho rukama začalo vznikat dílo, jímž se v současnosti chlubí galerie.

Podkresba Růžencové slavnosti A. Dürera (město v pozadí obrazu)

Jak byla slavná díla vytvářena? Jakými metodami se dozvídáme o metodě tvorby dávných mistrů? Co vyčtou odborníci z malířských receptářů? Jak pracuje obraz po obrazem?

Adriana Krobová pozvala k diskusi restaurátory Národní galerie, ak. mal. Jiřího Třeštíka a MgA. Adama Pokorného.

Třetí dimenze začíná dnes ve 14.00.

Témata Třetí dimenze od 9. května do 13. května:

Pondělí: kolaboranti poslední války
Úterý: kosmické smetí samo neuletí
Středa: jádro znovu na scéně
Čtvrtek: jihlavské katakomby
Pátek: rukopis umělce