Romové na insolvenci dosáhnou jen obtížně, říká Petr Mati z Člověka v tísni

23. září 2017

Petr Mati je insolvenční poradce, který působí pod organizací Člověk v tísni. V oblasti zadlužení a exekucí se pohybuje od roku 2009. Za tu dobu pomohl vyřešit dluhy několika stovkám klientů. Připravila Rena Horvátová:

Petr Mati vyjmenovává, jakými způsoby lze řešit situaci, kdy letité dluhy přerostou do takového stadia, že už je dlužník není schopen zvládnout sám.

„Mým každodenním chlebem jsou lidé, kteří přichází s problémem zadlužení a s touhou svou situaci vyřešit. V Čechách dnes existuje pár nástrojů jak lidem pomoci. Jedním z nich je například zastavování exekucí, které vznikly neoprávněně. Těch bývá poměrně dost. Druhým způsobem je insolvence.“

Zákon o insolvenci

38letý insolvenční pracovník z Litvínova upozorňuje na to, že pomoc dlužníkům, kteří již ztratili kontrolu nad svými dluhy, je nevyhnutelná.

„Insolvence vychází ze zákona o insolvenci. Je určena lidem, kteří se dostali do úpadku, tzn., že logicky nemohou splnit všechny závazky, ke kterým se zavázali. Pokud jim někdo nepomůže, nejsou sami schopni pohledávky do konce života splatit.“

Petr se při své práci setkává především s lidmi, kteří dluží více než jednu pohledávku. Jejich situace se každodenně zhoršuje.

„První krok, který je zapotřebí udělat, je zjistit, kde klient dluží a kolik. Musí se zmapovat jeho dluhová situace. Na základě jeho příjmů se pak dá vypočítat, jestli bude někdy schopen dluhy splatit. Problém je samozřejmě v tom, že dluhy, tak jak je zjistíme k danému dni, nekončí, protože hned druhý den začnou růst a rostou pořád dál. A i když člověk začne řádně splácet, zpravidla nikdy nedoplatí co má, protože mu dluhy neustále rostou a splacení jistiny je v nedohlednu. Pokud dotyčný dluží třeba pět větších dluhů, tak má exekučně dánu jednu. Další stojí v řadě a čekají a narůstají. Jde o začarovaný kruh, ze kterého se člověk nikdy nedostane.“

Pomoci Romům s oddlužením je těžší

Podle Petrových slov Romové většinou na insolvenční řízení nedosáhnou.

„Bohužel je to tak. Řada Romů nemá zaměstnání, ani stálý příjem, i když samozřejmě existují výjimky. Někteří ale mohou mít stálý příjem z invalidního nebo starobního důchodu – v jeho rámci se dá rovněž požádat o insolvenci. A pak existuje ještě jedna varianta, která vyžaduje participaci aspoň rodinných příslušníků nebo přátel. Tzv. smlouva o důchodu podle občanského zákoníku. Dotyčný se oficiálně zaváže svým ověřeným podpisem, že bude dlužníkovi přispívat na jeho oddlužení třeba třemi tisíci korunami měsíčně. Pravdou je, že neromové jsou většinou úspěšnější z hlediska zaměstnání, tak na insolvenční řízení dosahují lépe. Romů zase tolik není.“

A jak sám Petr říká, největší insolvenční návrh řešil na více jak dva milióny korun:

„Zatím jsem řešil insolvenční návrh, který byl na asi 2,3 milionů. To byla zatím největší částka. Musím dodat, že v tom byl jeden dluh z podnikání, ale šlo o fyzickou osobu, konkrétně o manžele.“

autor: Rena Horvátová
Spustit audio