Rok 1934: K čemu to tam teda je? Tajemství kamenných řad v Kounově

20. červen 2018

Psal se rok 1934, když Antonín Patejdl, rodák ze severních Čech, přišel učit na školu v Kounově, který byl tehdy součástí žateckého okresu. Při jednom z výletů do okolí nového působiště si vyšlápl k lesní kapli svatého Vojtěcha a odtud k hájovně na Rovinách, vyhlášené dobrou vodou, která tam pramení ve výšce 526 metrů.

Zpátky do vesnice to vzal delší vycházkou přes náhorní plošinu Rovina. Po pár krocích Antonín Patejdl užasl: uvědomil si, že v lesíku, kterým prochází, je nějak hodně kamenů. Při pečlivějším pohledu zjistil, že jejich uspořádání má zřejmě nějaký smysl. A tak byly objeveny „kounovské kamenné řady“.

Antonín Patejdl o nich sice napsal do vlastivědného sborníku Krajem Lučanů, ale systematičtější průzkum lokality neproběhl. Detailně celé území prozkoumali až nadšenci z Plzeňska v roce 1973. Zakreslili všechny kameny a pokusili se i vyjádřit ke smyslu stavby – ano, stavby, protože dospěli k tomu, že nejde o geologický úkaz.

Celá lokalita na Rovinách tvoří nepravidelný čtyřúhelník, rozdělený kamennými řadami do přibližně pětimetrových pásem. Nachází se tam téměř 2,5 tisíce kamenů ve čtrnácti řadách, nejdelší má 450 metrů.

K čemu to tam je?

Vysvětlení jejich vzniku je stále nejasné: nejčastěji se kamenné řady uvádějí jako vymezení původních polností. Častěji se hovoří o pravěké astronomické „observatoři“, jakémsi kalendáři. Umístění některých kamenných řad má údajně signalizovat letní slunovrat.

Jenže když před dvěma lety vznikalo v Kounově muzeum kamenných řad, jeden z autorů si dal práci a pozici východu i západu slunce při letním slunovratu pečlivě vysledoval. Zjistil, že zapadá mimo pozice kamenných řad. Aby toho nebylo málo, přišli se svou trochou do mlýna specialisté na mimozemské civilizace, podle kterých jsou kamenné řady přistávacími plochami pro vesmírné lodě…

Objevení kounovských kamenných řad přiblíží dokudrama Davida Hertla; v režii Martiny Schlegelové účinkují Tomáš Drápela, Jan Dvořák a Jiří Untermüller.

David Hertl se do Kounova vypravil a v lese, ve kterém se říká Na Rovinách, se sešel s člověkem, který toho o kamenných řadách ví opravdu hodně...

Spustit audio

Související