Robert Novotný, Ph.D.: Společnost pozdního středověku

7. únor 2013
Vstupte!

Středověká společnost měla svoje vlastní pravidla, která nám dnes mohou přijít povrchní, ale tehdy řídila veškeré dění. Zasahovala doslova do všech sfér života a jejich vzájemné vazby zaujaly také Mgr. Roberta Novotného, PhD. z Centra medievistických studií.

Jaká tedy byla středověká společnost? Jak se v průběhu dějin měnilo vnímání např. Mistra Jana Husa? Skutečně u dvora Václava IV. hrála prim nižší šlechta a proč jsou jeho tzv. milci chápáni především jako negativní postavy? Odpovědi uslyšíte v pořadu Vstupte! s premiérou 7. února od 11 hodin.

Mgr. Robert Novotný, Ph.D., vystudoval v letech 1994-2000 dějepis a základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou diplomovou práci zaměřil na rožmberskou klientelu v 15. století. Od roku 2000 působí jako odborní asistent v Centru medievistických studií. V roce 2008 získal za svou práci Sociální, institucionální a konfesionální aspekty vývoje české šlechty v pozdním středověku titul Ph.D. Robert Novotný působí jako šéfredaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica a ve své vědecké práci se soustředí na sociální dějiny pozdního středověku, dějiny šlechty a husitství. Mimo jiné patřil k týmu, který redaktorsky připravoval monografii Přemyslovci. Budování českého státu a monografii Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, kde je rovněž autorem několika kapitol o šlechtě a lenním systému.

Mgr. Robert Novotný, Ph.D., ve studiu Leonarda

Zítra ve Vstupte!
V pátečním pořadu Vstupte! si budete moci od 11 hodin připomenout zamyšlení doc. Jaroslava Šebka o našich prezidentských volbách v historii.

Spustit audio
autor: Adriana Krobová