Říkat lidem špatné zprávy je náš nejtěžší, ale také nejdůležitější úkol, tvrdí americký onkolog

21. duben 2017

Průkopník paliativní medicíny přední americký onkolog Anthony Back z University of Washington exkluzivně v Magazínu Leonardo popsal, proč je paliativní péče čím dál důležitější složkou zdravotnického systému.

„Paliativní péče pomáhá lidem, aby žili co nejlepší život, navzdory vážné chorobě,“ uvedl profesor. „Tedy ulevit jim od příznaků a lépe se rozhodovat, jak naložit s časem, mluvit s rodinou a utřídit si důležité věci, než se nachýlí čas.“

Stále je běžnou praxí, že s paliativní péčí lidé čekají tak dlouho, dokud pomoc opravdu nepotřebují. „A paliativní péče se jim dostane jen několik dní před úmrtím. To ale znamená, že sami sebe připravili o užitek, který by z ní mohli mít.“

„Když lékaři zachraňují život za každou cenu, skoro určitě se takovým nemocným bude hůř umírat. Když se podíváte, jak umírali lidé, kteří užívali chemoterapii až do konce svých dnů, tak je to horší umírání. Nemohou být se svými rodinami, trpí horšími projevy nemoci a navíc jim sama chemoterapie v posledních týdnech zkrátí život."


„Je rozumné na paliativní péči vynaložit peníze, protože když lidé trpí vážnou nemocí, mívají potíže, se kterými musí do nemocnice a hospitalizace jsou velmi drahé. Když se o pacienty budeme starat aktivně, určitým příznakům nemoci předejdeme včas, a nebudou se muset tak často do nemocnic vracet. Peníze, které použijeme na paliativní péči ušetří mnohem více celému systému, protože nebudeme muset utrácet za řešení problémů, kterým se dá předejít."

Paliativní péči obvykle poskytuje tým, ve kterém je lékař, někdy také sociální pracovník, psycholog, a velmi často i někdo, kdo se zabývá duchovní službou.

„V České republice se právě rodí úžasný základ, na kterém může vyrůstat paliativní péče dostupná po celé republice. V tuto chvíli je třeba mít skupinu specialistů, kteří budou vyučovat po celém Česku,“ vysvětlil Back.

Paliatické znalosti musí získat praktičtí lékaři v primární péči a jejich sestry, ale také specializovaní lékaři jako jsou onkologové, nefrologové, neurologové a další. „Prostě všichni, kteří se ve své praxi setkávají s vážnými nemocemi.“

Česko je teď ve fázi, ve které byly USA zhruba před 10 lety. „Můžeme ale naše zkušenosti využít k tomu, abychom zde postupovali mnohem rychleji,“ upozornil americký specialista.

„Říkat lidem špatné zprávy je náročný úkol, jak pro lékaře, tak pro pacienta, který tuto zprávu slyší. Paradoxně je to ale jeden z nejdůležitějších momentů v komunikaci, kterou lékař s pacientem vede. Důležitý je pocit naděje, že v každé situaci se dá najít něco, co můžete ještě udělat,“ zdůraznil hlavní poselství paliativní péče onkolog Anthony Back.

autoři: mas , oci
Spustit audio