Říjen 1992 – znovuobjevená česká státnost. Připravovala se ústava i nový Senát ČR

6. říjen 2017
Poslední premiér federálního Československa Jan Stráský

Jednání - byť složitá - mezi ODS a HZDS posouvají společný stát ke stále vyprázdněnější podobě. Odpůrci rozdělení však kromě obstrukcí či nereálných konceptů nejsou schopni navrhnout žádnou smysluplnou alternativu.

Právě v tomto měsíci začaly výrazně získávat převahu koncepční úvahy i konkrétní kroky k utváření znovuobjevené české státnosti. K tomu se váže ukázka z rozhlasového komentáře k jednomu z mnoha jednání mezi Občanskou demokratickou stranou a Hnutím za demokratické Slovensko.

Plně se už etablovaly orgány vzešlé z červnových voleb: místopředseda Federálního shromáždění Filip Šedivý hovoří o referendu k rozdělení státu a předseda federální vlády Jan Stráský o dělení majetku. Další ukázky jsou věnovány dohodě českých politických stran o chystané ústavě České republiky a o podobě nově ustaveného Senátu.

Idea české státnosti

Václav Havel při projevu

Naplno se do veřejného prostoru - jako budoucí český prezident - vrací Václav Havel, naše ukázka pochází z jeho tiskové konference v Divadle Na zábradlí. Jeho vystoupení komentuje v další ukázce publicista Jiří Ješ.

Na konci měsíce se v míčovně Pražského hradu konala zásadní konference Idea české státnosti, na níž vystoupila řada našich předních historiků, politologů, filosofů, politiků i teologů. V rozhlasovém archivu se dochovalo jednak představení konference širší veřejnosti – ve zvláštních vystoupeních tak učinili filosof a politik Daniel Kroupa a politolog Pavel Tigrid.

Kromě toho jsme zařadili i několik úryvků z ankety natočené s účastníky konference. Ve vybraných ukázkách hovoří politolog Bohumil Doležal, matematik Petr Vopěnka, politolog a politik Petr Pithart, právnička a politička Dagmar Burešová a politik a novinář Luboš Dobrovský.

autor:Pavel Hlavatý
  • 20. století