Regensburg se dočká nové synagogy. Tu původní v roce 1938 vypálili nacisté

8. listopad 2016

9. listopadu uplyne 78 let od pogromu na židy v nacistickém Německu. Podle rozbíjení výloh židovských obchodů vešlo toto nacistické běsnění do dějin jako takzvaná Křišťálová noc. Té osudné noci se také zatýkalo. A v následujících dnech po pogromu bylo více než 30 tisíc židů umístěno do koncentračních táborů. Akci provedly jednotky SA, tedy úderné jednotky, které spadaly pod nacistickou stranu NSDAP.

V bavorském Řezně žije početná židovská komunita, která patří k nejstarším v Německu. Německý deník Die Welt informuje o tom, že tamní židé se v nejbližších letech dočkají nové a moderní synagogy. Nahradí tu, kterou v roce 1938 vypálili nacisté.

Ilse Danzigerová, předsedkyně řezenské Židovské obce, byla v šoku, když bagry zbouraly nízkou stavbu, která obci více než půl století sloužila jako modlitebna a jako místo k setkávání. Teprve rabín Joseph Chaim Bloch ji prý dokázal uklidnit. Poradil jí, ať nemyslí na minulost, ale na to, že zanedlouho tam bude stát nová synagoga.

Město vypsalo architektonickou soutěž

„Už v roce 2019 bude v centru Řezna jedna z nejmodernějších a nejhezčích synagog v Německu,“ potvrzuje řezenský starosta Joachim Wolbergs. A pro Die Welt dodává, že financování stavby je zajištěno, časový rozvrh je reálný a bezproblémový.

Stavba nové synagogy bude stát okolo pěti milionů eur. Prostředky ze dvou třetin poskytne německá vláda, zbývající třetinu Řezno. Jak říká rabín Bloch, Židovská obec se neraduje jen kvůli stavbě synagogy, ale především proto, že se jedná o občanský projekt. A dodává: „To, že byla vypsána architektonická soutěž, je výsledek snahy ředitele Evangelického centra pro vzdělávání Dietera Webera.“ V roce 2012 založil nadaci pro stavbu nové synagogy, která nyní poskytuje část finančních prostředků na stavbu.

A navíc, nadace nehledá peníze jen pro výstavbu nové synagogy, ale založila i sbírku na nutnou opravu židovského obecního domu, který je významnou secesní památkou Řezna. Občanskou angažovanost dokazuje i starosta Wolbergs, který patřil k prvním členům nadace. Zasloužil se o to, aby se stavba nové synagogy zahrnula do nynější koaliční smlouvy bavorské vlády. Jak Wolbergs dodává: „Jsme všichni zajedno. Tíhy vlastních dějin a z ní vyplývajících závazků, které jsou nutné pro společný život tady a teď, se nikdo nevzdává.“

Dluh židovské obci nejen za Křišťálovou noc

A německý deník Die Welt dále informuje, že nejen Křišťálová noc je důvodem, proč město dluží Židovské obci výstavbu nové synagogy. Už jednou, 25. listopadu 1519, srovnali obyvatelé Řezna tehdejší synagogu se zemí. Jak dodává kronikář Karl Bauer, během pouhých dvou hodin proměnili sedláci, tesaři a kameníci chrám v kupu trosek. Poté navíc byli židé z města vyhnáni.

To, že po vyhnání židů jejich kultura v Řezně vzkvétala, je zázrak. Stejně jako to, že se obec početně rozrůstala. A dnes tamní Židovská obec čelí dalšímu existenčnímu problému. Předsedkyně obce Ilse Danzigerová vysvětluje, že to není proto, že by počet členů obce klesal, ale naopak kvůli tomu, že narůstá. Důvodem je příliv židovského obyvatelstva z východní Evropy a nedostatečné vybavení obce.

A Danzigerová dále vysvětluje, že židovský život se odehrává ve společenství. Ale staré zázemí obce už nedisponuje takovou kapacitou, aby to umožňovalo. Synagoga byla v roce 1938 vypálena, od té doby probíhají modlitby na improvizovaných místech. Proto je řezenská Židovská obec nadšená tím, že s řešením přišli nežidovští obyvatelé města. To dokazuje vzájemnou toleranci a zájem. Při položení základního kamene nové synagogy pronesla její patronka, herečka Adele Neuhauserová, následující výzvu: „Žijme společně, ne proti sobě.“ Tolik německý deník Die Welt.

autor: rer
Spustit audio