Rákosníci v Africe cvičí na jaro

8. únor 2016
02048741.jpeg

Na svých afrických zimovištích samci rákosníků pilně pilují zpěv, aby byl dobře připravení na jarní námluvy na evropských hnízdištích.

Samci rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) jsou zdatní zpěváci. Když chtějí udělat dojem na samičku, vyzpěvují doslova od rána až do večera. Na severu Evropy trvá v letních dnech jejich koncert i 21 hodin. Když samec uspěje, spáří se samičkou a oba ptáci pak ještě pár dní vyzpěvují spolu, aby si proti jiným rákosníkům vyznačili revír.

Samečkovi tahle rodinná nálada dlouho nevydrží. Brzy začne znovu se zpěváckou exhibicí v naději, že se mu povede okouzlit další samičku. Nejlepší zpěváci si tak mohou za jedinou sezónu vytvořit harém o čtyřech i pěti samičkách. Asi pětina samců ale zůstává bez samičky, i když zpívají jako o život.

O tom, jak se chovají rákosníci ve svých afrických zimovištích, se ví mnohem méně. Jisté je, že i tady zpívají. K čemu jim to je dobré? Na zpěv vynakládá pták hodně energie a příroda zbytečně neplýtvá. Zpěv je také nápadný a může prozradit pěvce přirozeným nepřátelům.

Rákosník musí zpěvem na zimovišti získávat nějakou významnou výhodu, aby se investice sil a zvýšené riziko vyplácely. Vědci se domnívali, že si rákosníci v Africe zpěvem vymezují svá „panství“ a hájí si tak před vetřelci zdroje potravy, vody nebo skrýše.

Mezinárodní tým ornitologů pod vedením Marjorie Sorensenové z Cambridge University sledoval rákosníky velké na jejich zimovišti v Zambii. Vědci zjistili, že více než 40% samečků v Africe zpívá. Ze sledovaných samiček nezpívala ani jedna. Samci ale nezpívali tak, jak je to obvyklé při obhajobě teritoria. Ozývali se zpěvem určeným k okouzlení samiček.

Rákosník velký

Oproti zpěvu „naostro“ při skutečných jarních námluvách na hnízdišti však zpívali samci po kratší dobu, méně často opakovali jednotlivé motivy a rychle přecházeli z jednoho motivu na druhý.

„Jsme přesvědčeni, že když mají samečkové na zimovištích dostatek potravy, mohou věnovat určitou část dne trénování zpěvu,“ vysvětluje Mariorie Sorensenová. „U rákosníků velkých platí, že čím více motivů sameček ve zpěvu zvládá, tím je pro samičky atraktivnější.“

Rákosníci velcí se dožívají až deseti roků a samečci čas od času mění svůj zpěv. Obvykle jej doplní o nějaký nově nacvičený motiv. Nový repertoár představí zjara při námluvách. Je vysoce pravděpodobné, že se samečci naučí nové motivy během africké zimní přestávky.

Pro studii publikovanou ve vědeckém časopise American Naturalist posbírala Sorensenová data o zpěvu na afrických zimovištích u samců 57 druhů tažných pěvců. Odhalila pozoruhodnou souvislost. Čím komplikovanější byly zpěvy samců daného druhu, tím běžněji zpívali tito ptáci na zimovištích. Naopak, druhy, které spoléhají při námluvách hlavně na barvy peří a zpívají málo, obvykle zpěv přes zimu netrénovaly.

autor:Jaroslav Petr
  • Příroda