Rajský plyn je novou hrozbou pro ozón

Ozónová díra nad Antarktidou (stav k 26. srpnu 2009)

Největší lidmi vypouštěnou hrozbou pro ozónovou vrstvu je podle nové studie oxid dusný, známý také jako rajský plyn.

Mizení ozónu bývá spojováno s takzvanými freony čili chlorovanými nebo fluorovanými uhlovodíky. Jejich přísun do ovzduší ale snížil Montrealský protokol, který 180 zemí světa podepsalo v roce 1987, a "zdraví" ozónové vrstvy se díky tomu pomalu začalo zlepšovat. Úleva je však zřejmě pouze dočasná. Nová studie, kterou vypracovali odborníci z Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), ukazuje na zatím přehlížený problém s oxidem dusným (N2O).

Takzvaný rajský plyn přirozeně vzniká díky bakteriím, které zpracovávají dusík z vody nebo půdy. Dalším zdrojem jsou hnojiva, čističky vod a spalovací motory. V současnosti má antropogenní původ celá třetina oxidu dusného, který přichází do atmosféry. Ročně to podle článku na stránkách New Scientist činí asi 10 milionů tun. Většina z tohoto množství se sice ve stratosféře rozloží na neškodné molekuly dusíku a kyslíku, ale malá část přetrvá a je velmi stabilní.

V atmosféře mohou molekuly rajského plynu existovat stovky let a reagovat s atomárním kyslíkem na oxid dusnatý (NO), který rozkládá ozón a ztenčuje ozónovou vrstvu. Autoři studie proto navrhují omezení emisí rajského plynu. Argumentují i tím, že se zároveň jedná o skleníkový plyn, takže regulace by prospěla nejen ozónové vrstvě, ale také klimatu.