Pstruzi na pervitinu? Ve vodě s drogou mají abstinenční příznaky, můžou se hůř množit nebo bránit před nepřítelem

8. červenec 2021

Pstruzi, kteří byli dlouhodoběji vystaveni působení pervitinu, místo čisté vody preferovali vodu s drogou. Touha po droze u nich může převládnout nad zájmem o další přirozené potřeby. Plyne to ze studie českých odborníků publikované v odborném časopise Journal of Experiment Biology. Pervitin vybrali vědci proto, že jeho užívání celosvětově roste. 

U ryb pod vlivem drogy vědci pozorovali menší aktivitu i abstinenční příznaky. „Ve chvíli, kdy jsme rybám odepřeli k pervitinu přístup, vyhledávaly jeho zdroj,“ popisuje změnu v chování ryb hlavní autor studie Pavel Horký, behaviorální ekolog z České zemědělské univerzity.

Čtěte také

Koncentrace pervitinu, které badatelé rybám připravili, byla 1 mikrogram na litr, což odpovídá poměrům ve vodních ekosystémech. Biolog upozorňuje na rizika spojená s tím, když jsou ryby vystaveny nízkým koncentracím drog dlouhodobě. Hladiny chemikálií v řekách se navíc během roku mění.

Vědec poukazuje na dřívější práci kolegů, kteří našli zvýšené koncentrace pervitinu v řekách v době konání některých hudebních festivalů. „Když lidé užívají drogy rekreačně, pak se projeví třeba víkendový nárůst těchto látek v koncentracích,“ vysvětluje Horký. 

„Zvířata se mohou začít chovat úplně jinak, než je jim přirozené. Touha po droze u nich může převládnout nad touhou získat vhodného reprodukčního partnera, zdroj potravy, ukrýt se před nepřízní okolního prostředí nebo před predátorem,“ varuje vědec.

Zvláště Evropská unie se snaží docílit toho, aby se čištění odpadních vod v jejích členských zemích včetně Česka zlepšovalo. Pavel Horký ale říká, že to není snadné, technologicky ani finančně. „Lidé by měli přestat nadužívat léčiva. Tím se sníží vstup do čističek a vliv na vodní ekosystémy,“ dodává.

Čtěte také

Ryby, které žijí v blízkosti čistírny odpadních vod, jsou vystaveny účinku desítek až stovek dalších chemikálií. Už několik let je známo, že například hormony z antikoncepce můžou měnit pohlaví ryb.

V řekách se vyskytují například antidepresíva, běžné léky proti bolesti, kofein nebo látky používané ve veterinární medicíně. „Je to koktejl, dábelská směs biologicky aktivních sloučenin,“ upozorňuje Horký s připomínkou, že také tyto látky působí na organismus i v menších dávkách.

Spustit audio

Související