První pramen v podnebesí

24. září 2010

V dnešním příběhu navštívíme pagodu Nefritového štítu Yufeng, která stojí na hoře Nefritového pramene nedaleko od Pekingu a je proslavená po celém Podnebesí, jak se také dříve říkalo Číně. Málokdo už ale ví, že v jezeře Nefritového pramene, které se nachází pod pagodou Nefritového štítu, stojí ještě jedna, napůl dokončená pagoda.

Její tělo je zaraženo do jezerního dna a zaplavené vodou, pouze sněhobílý vrcholek pagody vyčnívá nad tmavou vodní hladinu. Vypadá jako obří kamenný stalagmit, který začal vyrůstat z jezerního dna, ale ještě než se v celé své mohutnosti stačil vydrat nad vodní hladinu, přestal z nějakého záhadné důvodu růst. Když přijde na zatopenou pagodu řeč, někteří prostí lidé z okolí jí říkají Pagoda tišící moře, jiní zas Pagoda zvučících stavidel.

Staří lidé říkají, že tato Pagoda zvučících stavidel je "kamenné oko tišící řeky". I když je malá a jen z poloviny dostavěná, nesmí se na ni nikdo dívat spatra. Kdyby se totiž na její špici objevily vodní řasy, vody Nefritového pramene by se náhle vzduly a vylily z břehů. Povodeň, která by pak následovala, by prý ve vlnách pohřbila i hlavní město Peking. Zatím se ale nikdy nestalo, že by na její špici nějaké řasy uvízly. Pokaždé, když se vody vzedmou, jako by pagoda povyrostla do výšky. Když pak voda opadne, i pagoda se zmenší. Zkrátka a dobře, nad hladinu z ní vyčnívá stále stejně velký kus vrcholku, ať je voda vysoko nebo nízko. Věc se má totiž takto. V Číně jsou draci vodní zvířata, a právě pod Pagodou zvučících stavidel žije jeden černý drak. Když se vody vzedmou, černý drak hned na svém hřbetu pagodu povynese vzhůru, protože se bojí, aby se na její špici nezachytily vodní řasy. Když voda klesne, drak naopak pagodu snese o trochu hlouběji, aby se z ní nikdy nad hladinou neobjevil ani o píď větší kousek. A tak jen díky ochraně tohoto černého draka, ještě nikdy Peking nezaplavila velká voda.

Jednoho roku se císař Qian Long, který vládl v letech 1736 - 1796, vydal na vyjížďku za západní okraj Pekingu, aby si prohlédl Nefritový pramen. Viděl také onu podivnou pagodu vyčnívající z prostředku vod. Když se navíc doslechl o podivuhodné legendě, která se o pagodě vypráví, rozhodl se, že tomu musí přijít na kloub. Ze širokého okolí povolal na několik desítek hrázných a císařským ediktem jim nařídil, že během sedmi dnů musí vykopat základy pagody a zjistit, jestli pod ní vskutku sídlí černý drak, jak o tom vypráví legenda.

Přesně jak císař rozkázal, hrázní se okamžitě pustili do díla. Nejprve vypustili z jezera veškerou vodu. Pak odstranili nánosy jezerního bahna a se vší vervou se pustili do odkrývání pagody. Kopali a kopali a když se dostali až k pátému patru jeden z hrázných náhle objevil několik znaků, zřetelně vyrytých do bílého kamene pagody. Na nápise stálo: "Neubližuj mi, ani já pak neublížím tobě." Dělníci spustili rýče a motyky a neodvážili se dál pokračovat v odkrývání pagody. Kdo by si taky proti sobě chtěl popudit černého draka? Všichni se báli jeho odplaty. Když se císař Qian Long dozvěděl o tomto výhrůžném nápisu, pomyslel si: " Já jsem Syn Nebes, skutečný drak, jak by se nějaká stvůra mohla odvážit proti mě povstat?" A přikázal, ať dělníci pokračují ve výkopech a o draka se nestarají.

Hrázní se tedy opět neúnavně pustili do díla a prokopávali se ke stále nižším a nižším podlažím Pagody zvučících stavidel. Když se dostali k sedmému patru, a už se zdálo, že brzy dosáhnou samotných základů pagody, objevily dělníci další nápis na vyrytý do pagody. Byl ve třech řádcích a pravilo se v něm: "Pod Nefritovou horou v pramenu skrytá pagoda, když v původní kráse vyjeví se světu, celé Podnebesí povstane." Protože tyhle tři věty byly více než významné, hrázní okamžitě vyslali k císaři posla se zprávou. Když se císař dozvěděl, co dělníci objevili, velmi se vylekal a osobně se vypravil k pagodě, aby provedl šetření na místě. Když si císař pagodu podrobně prohlédl, zjistil že je celá vytesána z jednoho obrovského kusu skály, a že se výškou, tvarem i šířkou velmi podobá Pagodě nefritového štítu, stojící na vrcholu Nefritové hory. Ty dva nápisy ze znaků, které dělníci objevili na pagodě, mu nedaly pokoj a stále ho trápily. Pomyslel si: "Obávám se, že kdybych pokračoval v odkrývání pagody, Nebesa by mi nepřála a těžko bych si zachoval vládu nad svou říší."

Protože císař Qian Long byl velmi pověrčivý, nařídil lidem aby okamžitě přestali s odkrýváním pagody a všechen vykopaný písek, hlínu a kamení opět pevně navršili kolem pagody. Sám pak vzal štětec a napsal nápis, který pak nechal vytesat do kamenné stély. Nápis zněl: První pramen v Podnebesí. Stélu pak nařídil vztyčit vlevo od Nefritového pramene. Nakonec ještě pozval buddhistické mnichy, aby u stély po tři dny recitovali sútry, pálili kadidlo a žádali černého draka, aby na svět seslal požehnání a pomohl navždy udržet qingskou dynastii u moci.

Od těch dob si lidé vyprávějí, že voda z Nefritového pramene má zázračnou moc a dokáže vyléčit všechny nemoci, co jsou na světě. Kde by ale vzala takovou moc? Jedno je však jisté. Voda Nefritového pramene je stále čistá a lahodná jako za doby císaře Qian Longa.

autor: Martin Kříž
Spustit audio