Průvodce krajinou hradů

25. duben 2014
03102997.jpeg

Státní zámek Kunštát bude dnes od 13 hodin patřit středověkým památkám v povodí Svratky a Svitavy. Právě o nich vypráví nový Průvodce krajinou hradů.

Čtyřsetstránková kniha Michala Konečného, Aleše Flídra a Radima Štěpána představuje památky od 13. století nejen textem, ale také fotografiemi a kresbami. Z dalších tvůrců můžeme zmínit fotografa Miroslava Zavadila a brněnského architekta, grafika a designéra Martina Hrdinu. Na stránkách knihy se můžete dozvědět mnohé o zakladatelské a stavební činnosti pánů z Kunštátu, který sehrál klíčovou roli v osidlování a proměně této lokality, ale vynechány nejsou ani další rody a úloha církve.

Během 13. století, vlády posledních Přemyslovců, začaly být osidlovány nepřístupné končiny, které král věnoval svým věrným za zásluhy. Neobydlená krajina začala měnit svou tvář. Lesy ustoupily městům a vesnicím, klášterům i hradům. Tímto krokem byl položen základní kámen pro zrod významných moravských rodů: Pernštejnů s erbem zubří hlavy, Tasovců s erbem orlího křídla, pánů ze Zbraslavi s erbem tří vrchních pruhů – předků pánů z Kunštátu a také pánů z Boskovic s erbem stříbrného hřebene v červeném poli. Svůj vliv a moc nechali zazářit ve výstavnosti svých sídel, které rovněž poznáte na stránkách Průvodce krajinou hradů.

Pozvání na dnešní slavnostní přivítání nové knihy patřilo k tématům rozhovoru s kastelánem Státního zámku Kunštát Radimem Štěpánem.

Sezóna na Kunštátě
Letošní rok se na památkách Národního památkového ústavu nese především v duchu akce Rok pánů z Kunštátu. Doprovodné programy vás čekají na Buchlově, ve Vizovicích,v Lysicích, na Pernštejně, na Bouzově a samozřejmě na Kunštátě. Už 21. června se dočkáte otevření nové expozice V erbu tří pruhů, 30. srpna zde bude hlavní sídlo pro Hradozámeckou noc a v říjnu se můžete těšit na kastelánské prohlídky s Radimem Štěpánem.

Státní zámek Kunštát
Spustit audio
autor: Adriana Krobová