Proti globální změně klimatu se dá bojova i lokálně

Natura
Natura
0:00
/
0:00

Snaží se o to energeticky soběstačné obce. Do jedné takové vás vezme Dalibor Zíta.