Prof. Milada Říhová: Věčná pravda středověku

Vstupte!

Na první pohled může středověk působit jako doba dávno minulá, ale už druhý pohled prozradí, že jeho část je živá v každém z nás. Doklady nabídneme v premiéře pořadu Vstupte! 21. února s prof. PhDr. Miladou Říhovou, CSc., od 11 hodin.

V pořadu vstoupíme do světa zdravých i nemocných, do světa lékařů i mnohých doporučení, která byla sepsána v dávné minulosti, přesto nás v rozličných odlescích stále provází. Jaká pravidla platí do dnešních dní? Jak přesně máme středověkou medicínu zmapovánu? Jaký byl zdravotní stav českých králů? Pořad Vstupte! nabídne odpověď nejen na tyto otázky.

Prof. PhDr. Milada Říhová, Csc., vystudovala v roce 1971 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy latinu, starou řečtinu a francouzštinu. Následně 7 let vyučovala na gymnáziu v Českých Budějovicích. Od roku 1978 působí na Fakultě všeobecného lékařství a 1. LF Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1998 získala titul docentky za práci Dějiny lékařství a lékařská deontologie. V roce 2004 byla jmenována profesorkou dějin lékařství. V současné době působí jako přednostka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. Ve své práci se zaměřila na studia rukopisů; např. v knihovnách ve Vatikánu, Mnichově, Vídni či Vratislavy. Publikuje, přednáší a je autorkou knihy Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského, podílela se také na monografii Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy a řadě dalších.

Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., při natáčení rozhovoru

Profesorka Říhová se žádné otázky nebojí
Pokud budete procházet práce prof. Říhové, nenajdete pouze všeobjímající témata dějin medicíny, ale také řadu perliček. Některé z nich se nám do pořadu Vstupte! nevešly, přesto jsme vás o ně nechtěly připravit. Například jsme se v našem povídání s paní profesorkou zastavily u metoposkopie v očích Tadeáše Hájka z Hájku nebo údajné homosexuality českého krále Václava IV.:

Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., při natáčení rozhovoru

Ve své práci se prof. Říhová zaměřila také na klášterní medicínu, která je spojována s počátky tradiční nemocniční péče.

Zajímavou kapitolou v historii středověké medicíny jsou tzv. regimina sanitatis. Rady lékařů, které měli adresátovi zajistit pevné zdraví. Prof. Říhová objevila v archivech nejen do té doby neznámá regimina pro Jana Lucemburského, ale také pro jeho vnuka Zikmunda Lucemburského. Zatímco s radami pro Jana se můžete seznámit v knize Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského, Zikmundova regimina na své zpracování dosud čekají.

Zítra ve Vstupte!
V pátek můžete s MUDr. Františkem Koukolíkem znovu vstoupit do doby internetové. Stačí se do vysílání Leonarda zaposlouchat v 11 hodin.