prof. Ján Praško: Psychiatrie pro všední den

Vstupte!
Vstupte!
O vztazích v dnešní době host dnešního Vstupte! mj. říká: Časopisy jsou plné rozchodů celebrit a změny partnerů poutají velkou pozornost. Sebepřesah se nenosí a v médiích o něm nic není. Vztah je často modifi kován potřebou vlastnit a užívat si. Zamilovanost je považována za důležitější než láska. Touha je důležitější než péče o druhého.

Český psychiatr a psychoterapeut prof. MUDr. Ján Praško, CSc. se narodil roku 1956 v Bratislavě. Absolvoval na Lékařské fakultě UK v Praze (1982) a pracoval řadu let mj. jako klinický psychiatr ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze (Psychaitrické centrum Praha). Vyučuje na 3. lékařské fakultě UK a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je vedoucím katedry psychiatrie a také přednostou Kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice v Olomouci.

Je členem mnohých prestižních mezinárodních sdružení a organizací a autorem několika desítek odborných i popularizačních publikací (Agresivitou proti stresu, 1996; Panické stavy, 1998, Nespavost, 2004; Agorafobie a panická porucha, 2008). Jeho hlavním odborným zájemem jsou neurotické a depresivní poruchy, specializuje si rovněž na sociální fobie. O zranitelnosti lidské duše si s předním českým psychiatrem bude rozmlouvat Martin Štoll.

Zítra ve Vstupte!

Zítřejší rozhovor v pořadu Vstupte! připravil redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk. Se svým hostem bude hovořit o podmořském světě, fotografování pod vodou a potápění.