Přináší Babiš nové pořádky, nebo je jen pokračovatelem starých nepořádků?

27. červenec 2015

Politolog Bohumil Doležal přirovnal českou politickou a společenskou realitu k Orwellově Farmě zvířat. Chová se Andrej Babiš jako hlavní čuník, co přišel nastolit nové pořádky? Jsou čeští voliči dezorientovaná zvířátka? Je česká demokracie vážně ohrožena?

„Žijeme v nových pořádcích po období, kdy nám vládli politici, kteří nemakali, kradli a trvalo to 25 let,“ uvedl v pořadu Pro a proti politolog Bohumil Doležal.

Podle něj přesně tímto způsobem formuloval situaci Andrej Babiš. „Tak je to i přijímáno, nikdo moc neprotestoval.“

„Skončilo revoluční období, nastává normalizace. Tohle je země, ve které vždy po určité době přijde normalizace, právě v tom nejhorším slova smyslu,“ dodal politolog.

Ten je přesvědčen, že před nástupem Babišových nových pořádků zde byl demokratický režim, „který měl strašnou spoustu chyb, ale jeho zásadní vlastností bylo, že byl reformovatelný a jeho chyby byly politické.“

„Ten byl ale zbouraný, a teď nastává něco nového, a my si s tím musíme něco počít,“ konstatoval Bohumil Doležal.


Doležal: "Byla tu delší dobu velmi nestabilní vláda Topolánkova a Nečasova, proti ní se spojili sociální demokraté, kteří ale nebyli schopni vládu odstranit jinak než revoluční vlnou… Selhala občanská společnost, havlovská tradice, lidé, kteří mají jistě dobré úmysly, ale nikdy nebyli schopni vytvořit fungující politické uskupení. Potom přišel Andrej Babiš, který toho všeho využil, a z toho vznikly nové pořádky.“

Filozof Václav Němec označuje Doležalovy nové pořádky spíš za novou formu starých nepořádků.


Němec: „Uznávám, že došlo k posunu k oligarchickému systému, ale na druhou stranu nejde o nic zas tak nového… Jistá forma oligarchie nebo klientelismu, který parazitoval na tzv. standardních stranách a veřejných institucích, tady byla dávno předtím, už za toho režimu, na který pan Doležal tak dojatě vzpomíná. Popis pana Doležala je příliš idealizující pokud jde o minulou epochu, a příliš démonizující pokud jde o tu současnou.“

„Vidím daleko větší kontinuitu mezi minulým a současným obdobím. Domnívám se, že mezi nimi vede přímá linie,“ namítl.

Němec souhlasí, že lidé ztratili důvěru ve standardní politické strany.

„Ztratili ji vinou zejména stran samotných. Babiš přišel jako Werichův a Voskovcův spásonosný osel, který oznámil, že vyřeší všechny problémy, a lidé mu to uvěřili a trochu mu sedli na lep,“ předložil svou verzi událostí filozof.

Doležalovo užívání pojmů jako revoluce a normalizace pro popis českých politických poměrů považuje filozof za ne příliš vhodné.

„Nemyslím si, že by zde došlo k revolučnímu převratu. Proběhly parlamentní volby, lidé si v nich nějak zvolili, a hnutí se ANO se ještě zatím nezmocnilo veškeré moci ve státě,“ připomněl Václav Němec.

autoři: Renata Kalenská , oci
Spustit audio