Příliš horlivý Heger porušil své povinnosti, říká o konopné vyhlášce odborník

28. duben 2015

Ministerstvo zdravotnictví se chystá umožnit lékařům léčbu dětí konopím. Stačí změnit ministerskou vyhlášku. Přesto kvůli jedné větě panují už léta spory.

Je konopí pro děti bezpečné? V jakých případech se bude používat, a proč jeho užívání kritizují pediatři?

„Je potřeba zvážit efekty a nežádoucí účinky,“ uvedl v pořadu Pro a proti předseda České společnosti dorostového lékařství Pavel Kabíček.

Podle něj je u dětí ústřední vývojový aspekt, a právě ve vývoji mozku se ukazují velice důležité a dlouhodobé negativní aspekty konopných látek.

„Poruchy učení, paměti a poznávacích schopností, možnost u disponovaných osob vyvolat schizofrenii, kanabinoidy mohou vyvolat také úzkosti a depresivní stavy, a samozřejmě také závislost,“ upřesnil lékař.

Efekt léků se v medicíně hodnotí na několika úrovních, vysvětlil Kabíček. „U konopí nemáme k dispozici klinické studie. A pokud nejsou, doporučuje se konsensus odborníků, ze kterého vyjde doporučený postup.“

„Všechny tyto skutečnosti považujeme za závažné, a nedoporučujeme léčbu konopnými látkami do 18 let,“ shrnul lékař.


Kabíček: „U léčebného konopí chybí větší studie. Měli by se tedy sejít odborníci, a dát nějaké doporučení. Zatím zní doporučení tyto léky nepoužívat. Určitě jsou to zajímavé molekuly, a další výzkum je možný, ale v této fázi, kdy máme k dispozici rostlinný produkt, a nemáme studie ani konsensus odborníků, nelze souhlasit s podáním léku u dítěte nebo dospívajícího.“

Poradce ministra zdravotnictví a adiktolog Tomáš Zábranský si všímá především legislativních problémů u vyhlášky bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera.


Zábranský: „Podávání konopí dětem a dospělým musí být předmětem odborné diskuze, a pokud k němu dojde, musí být výjimečné, ale tom se debata nevede… Teď, když se novelizuje vyhláška, se vede debata o tom, jestli vyhláška směla paušálně věkově omezit podávání léčebného konopí. A já říkám že ne, a nejsem v tom sám, řekne vám to každý právník.“

„Příliš negativní postoj Hegerův k problematice přimělo bývalého ministra zdravotnictví až k porušení svých povinností. K tomu, že prosadil nezákonnou vyhlášku mohu říci jen to, že je to smutné, a mým úkolem je to spravit,“ konstatoval odborník.

Ten tvrdí, že vyhláška, jak platí dnes, je právně vadná, ustanovení zcela jistě platné není, a pokud by ho někdo napadl u soudu, byla by zrušena celá vyhláška. „Snažíme se dát do pořádku to, co za Leoše Hegera bylo pokaženo.“

Zábranský navrhl i řešení, jak vyhlášku uvést do souladu s právem.

„Jedna z možností je zavést do vyhlášky institut takzvaného druhého stanoviska, kdy v okamžiku, kdy dětský hematolog, onkolog nebo kdokoli jiný dojde k závěru, že v daném konkrétním případě a při zvážení všech efektů chce nasadit konopný preparát, musí si vyžádat stanovisko dětského neurologa, který užití schválí, nebo ne.“

Na základní otázku, zda je Hegerova vyhláška o užití léčebného konopí neplatná, adiktolog Tomáš Zábranský odpověděl citátem: „Kde není žalobce, není ani soudce.“

autoři: Renata Kalenská , oci
Spustit audio