Příčinou nehod nejsou stromy u silnic, ale nevhodné chování řidičů, tvrdí aktivistka

5. únor 2018

Je na čase vykácet stromy kolem tuzemských silnic? Oddělení bezpečnosti provozu ministerstva dopravy BESIP doporučuje rozvinout v Česku diskuzi o plošném kácení po vzoru Rakouska. Srážky automobilů se stromy mají totiž podle statistik na svědomí každého šestého mrtvého na českých silnicích. „Nápad na plošné kácení stromů podél silnic je krátkozraký. Pevné překážky někdy zhoršují následky dopravních nehod, ale nejvíce bylo vzájemných srážek vozidel,“ namítla v pořadu Pro a proti vedoucí kampaně Zachraňme stromy ekologické organizace Arnika Marcela Klemensová.

Podle Klemensové je nejtragičtější příčinou nehod nepřizpůsobení rychlosti nebo nevěnování se řízení. „Náraz do stromu je jen důsledkem nehody. Je proto efektivnější řešit především příčiny.“

Také je třeba řešit lokality jednotlivě a s přihlédnutím k místním podmínkám. „Nejde jen o bezpečnost na silnici, ale i o okolní krajinu. Máme navíc studie, které dokazují, že spojitost mezi počtem smrtelných nehod a hustotou stromů v alejích u silnice nebyla prokázána.“


Důležité je vysazovat s rozmyslem, abychom se stromy neměli starosti. Chceme vhodné druhy stromů na vhodném místě i údržbu stromů, tedy založení koruny ve vhodné výšce, řez k zachování podjezdné výšky a podobně. Marcela Klemensová

Stromy přinášejí v provozu i benefity. „Často lépe než dopravní značky indikují křižovatky a vjezdy. Zvyšují možnost předvídat, kterým směrem silnice vede, což je důležité v noci, při mlze a sněhu. Americká studie prokazuje pozitivní vliv alejí na bezpečnost řidičů, kdy je nutí významně snížit rychlost jízdy,“ říká Klemensová.

Proto je zásadní neřešit plošné kácení stromů, ale řešit příčinu nehody. „A tou je ve většině případů nevhodné chování řidiče.“

„Za plošné kácení bychom zaplatili nepřijatelnou cenu: ničení okolní krajiny. Došlo by zvýšení prašnosti a hlučnosti. Také by se snížila atraktivita oblastí pro bydlení, což jsou ekonomické dopady. Hlavní pozornost by měla být věnována výchově řidičů,“ soudí Klemensová.

Dopravní expert a bývalý ředitel BESIPu Roman Budský upozornil, že nejde jen o české téma. „Ve Švédsku, Finsku i Dánsku jsou velmi citliví na ekologii, a i tam se stromy kolem silnic odstraňují.“

„Faktem je, že každý šestý umírá na silnicích po kolizi se stromy. Jen smrtelné nehody se stromy nás stály v loňském roce půl druhé miliardy korun.“

Podle Budského tedy nastala doba toto téma otevřít a najít rozumné řešení. „Neříkám, že máme všechno vykácet, je více možností, ale je třeba začít konat. Pojďme udělat vše, aby nehoda nekončila srážkou se stromem a následně smrtí.“


Měřítkem všeho by měl být člověk. Chybovat je lidské, takže dokud budou za volantem lidé, k nehodám docházet bude. Ale žádná z těchto nehod nesmí být trestána zmrzačením nebo dokonce zabitím člověka. Roman Budský

Je možné osazovat vzrostlými keři, kde je desetinová možnost smrtelné kolize oproti stromům. „Dalším opatřením je vybavit silnice kvalitními svodidly a riziková místa výrazně označovat. Možnost je i měnit parametry vozidel účastných silničního provozu nebo kampaně vzdělávající řidiče,“ říká Budský.

Expert studie citované Klemensovou prý zná. „Stromy také způsobují střídání ostrého světla a stínu, kde řidič snadno přehlédne chodce, cyklistu nebo překážku. Střídá se i kvalita silnice, mokré a suché úseky. Stromy také narušují konstrukci vozovky, takže jsou vozidla méně stabilní při jízdě a je větší možnost smyku.“

„Obě řešení jsou extrémní: jak plošné kácení, tak nechat situaci takovou, jaká je, a zaměřit se jen na řidiče. Vidím konsensuální postup, kdy budou mít riziková místa bezpečné parametry z hlediska okolí vozovky, ale současně budeme působit na řidiče a seznamovat je s riziky míst, kde stromy jsou,“ shrnuje Budský.

autoři: ves , oci
Spustit audio