Příběh moravské ropy. Po válce se spekulovalo o soběstačnosti našeho státu

4. březen 2023

Jižní část Moravy je v povědomí širší veřejnosti zafixována coby území převážně zemědělské – region, kde se daří nejen běžným agroplodinám, ale též vinohradům dotvářejícím kolorit řady obcí. O to více mohou návštěvníky Slovácka překvapit kyvadlové těžební stroje, které se nachází ve volné krajině. Naleziště ropy nejsou na Moravě sice rozsáhlá, ovšem význam mají třeba už proto, že skýtají surovinu nadprůměrné kvality.

Příběh moravské ropy sahá ke konci 19. století a rozvíjí se ještě v rámci rakousko-uherského soustátí. Habsburské mocnářství mělo v tomto ohledu privilegium, neboť právě v předlitavské Haliči byla nalezena ropa, z níž se získával petrolej.

Čtěte také

Naleziště strategické suroviny pak byla objevena též ve Vídeňské geologické pánvi, jež sahá také do oblasti jižní Moravy a slovenského Záhorí. Právě zde se nacházela regionální centra československého ropného těžařství, jež se významně rozvíjelo už v éře první republiky.

Válečná léta důležitost ropy ještě zvýšila a po druhé světové válce se dokonce spekulovalo o soběstačnosti našeho státu, pokud jde těžbu této strategické suroviny. I když přespříliš optimistické prognózy v tomto ohledu zdaleka nebyly naplněny, fakt, že se na území Moravy nachází menší ropné zdroje, je sám o sobě zajímavý.

Nehledě k tomu, že právě vytěžená moravská naleziště dnes slouží coby kapacitní zásobníky plynu dováženého ze zahraničí a napomáhají tak energetické stabilitě hospodářství.   

Čtěte také

Historii moravské ropy přibližuje expozice v hodonínském Muzeu naftového dobývání a geologie, jehož spoluzakladatelem je též naftový geolog Stanislav Benada. Muzeum je umístěno v historické budově někdejších hodonínských kasáren u vlakového nádraží. Je nepřehlédnutelné i díky množství vysloužilé techniky, která je vystavena v rámci venkovní expozice.

Uvnitř muzea se v několika místnostech může návštěvník seznámit nejen s geologickým kontextem výskytu ropy ve střední Evropě. Jsou zde k vidění též funkční modely těžebních strojů a stovky artefaktů z privátních i podnikových zdrojů. V neposlední řadě jsou zde i ukázky finálních ropných produktů, které významně ovlivňují fungování současné společnosti a hospodářství.

autor: Petr Slinták
Spustit audio