Přerovská D1 už mohla dávno stát, ale Ředitelství silnic a dálnic mlčí, tvrdí předseda Dětí Země

16. říjen 2017

Rekonstrukce i dostavba dálnice D1 je předmětem mnoha sporů, včetně toho mezi přerovskou radnicí a ekologickými aktivisty Děti Země, kteří napadli výjimku Krajského úřadu v Olomouci ze zákazu zvláště chráněných druhů živočichů. Tu sice ministerstvo zamítlo, ale je otázkou, jak budou ekologové dál postupovat a zda dostavba posledního úseku D1 do Přerova skutečně začne podle plánu na jaře 2018.

„Aktivity Dětí Země je jeden z faktorů, a ten dominantní, který může prodloužit zahájení výstavby dálnice,“ uvedl v pořadu Pro a proti primátor Přerova Vladimír Puchalský.

Podle něj dálnice je ke stavbě v podstatě připravena. „Je to ekonomicky i dopravně nanejvýš nutné a naléhavé. Věřím, že bude stavba zahájena začátkem příštího roku.“

„Nedovedu si představit dopravní situaci, stav dopravního prostředí a ovzduší potom, co bude koncem příštího roku dokončena část dálnice D1, stavba 131 Lipník—Přerov,“ dodal primátor.


Přerov je pouze pasivním přihlížitelem zápasu státu a Dětí Země. Aktivisté mlčí téměř jedenáct let a najednou přijdou s novými chráněnými druhy v lokalitě, což je pozoruhodné. Vladimír Puchalský

Ten zdůraznil, že nelze dál obstruovat a prodlužovat zahájení výstavby dálnice D1 v úseku Říkovice—Přerov. „To je pro Přerov, a nejen pro něj z hlediska strategického rozvoje i životního prostředí nepřijatelné.“

Primátor potvrdil, že od roku 2006, kdy nabylo územní rozhodnutí právní moci, město toho mnoho v záležitosti nepodnikalo. „Naše politická zodpovědnost je zahájena koncem roku 2014 a v ní stále pokračujeme.“

„Hned začátkem roku 2015 jsme navázali kontakty se státem a Ředitelstvím silnic a dálnic, nabídli jsme jim součinnost při výkupu pozemků, takže z 35 % jich je dnes vykoupeno 99 %. Spolupracujeme a pomáháme státu v mnoha věcech,“ popsal úsilí Přerova Puchalský.

Předseda ekologické organizace Děti Země Miroslav Patrik připomněl, že se aktivisté dálnicí zabývají opakovaně. „Velmi mě překvapilo, že od vydání územního rozhodnutí v roce 2006 ta dálnice už dávno nestojí. Očekával bych, že za jedenáct let bude stavební povolení vydáno.“

„Jako spolek se standardním způsobem účastníme povolovacích řízení, tohoto jsme se účastnili mezi lety 2009 až 2011 a teď, tedy 2016 až 2017.“


Sám nechápu, proč se postavila celá dálnice D1, a nikoli obchvat. To mi dodnes nebylo nikdo schopen vysvětlil, i když územní rozhodnutí je z roku 2006. Miroslav Patrik

Povolovací řízení je podle něj překvapivě dlouhé. „Dodnes jsem neslyšel o důvodech, proč už tato stavba nestojí, proč mlčí ŘSD, proč neříká, že chybí ještě územní a stavební řízení a také proč nevíme, co se děje na stavbách jako je D137, na které bylo už v roce 2010 vydáno stavební povolení a staví se tam šest let.“

Aktivista soudí, že Přerov měl dost času na opatření, která by omezila silniční dopravu ve městě. „Bylo chybou radnice, že se upnula na to, že bude čekat na nějaký obchvat, když mohla vědět, že obchvat není prioritou.“

„Město se mělo samo snažit, aby do doby, než bude stavba realizována, byla doprava zmírněna, tedy mělo mít odstavné parkoviště, podporovat MHD, nízkoemisní zóny, dražší parkování v centru a podobně. Bylo chybou upnout se na tuto stavbu, protože je komplikovaná, a ani mě není jasné, proč se zpozdila,“ shrnul Patrik.

autoři: kko , oci
Spustit audio