Přeprogramované bakterie

23. září 2010

Transplantací genomů dokázali biologové z jednoho druhu bakterií udělat druhý.

Biologové z J. Craig Venter Institute v Marylandu si pro svůj pokus vybrali dva příbuzné druhy bakterií - Mycoplasma mycoides a Mycoplasma capriolum. První z nich sloužila jako dárce genetického materiálu, ze kterého biologové pomocí enzymů "vypreparovali" čistou DNA.

Získanou DNA smíchali s koloniemi bakterie Mycoplasma capriolum, která se měla stát příjemcem genomu. Spolu s DNA ovšem k bakteriím přidali i chemickou látku, která způsobuje, že buňky mohou fúzovat dohromady. Autoři experimentu předpokládali, že některé bakterie budou v přítomnosti této látky fúzovat nikoli s jinou bakteriální buňkou, ale se samotnou DNA.

Jejich předpoklad se naplnil a po fúzi některé buňky obsahovaly dva genomy - každý od jednoho druhu. Při dělení těchto hybridních buněk pak vznikaly i bakterie, jejichž "tělo" bylo odvozené od Mycoplasma mycoides, ale DNA patřila Mycoplasma capriolum. Úspěch experimentu potvrdilo zjištění, že tyto bakterie se díky nové DNA přeprogramovaly a začaly vyrábět proteiny, které jsou charakteristické pro kmen dárce.

A jaký by mohl být praktický dopad tohoto experimentu? Podle článku na serveru Nature se díky němu například otvírají nové možnosti, jak transformovat buňky různých živočichů v lidské kmenové buňky. Teoreticky by také bylo možné vytvořit umělý genom s požadovanými vlastnostmi a ten transplantovat do buňky.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio