Přenesme odpovědnost za odpady zpět na výrobce, radí expert

21. září 2016

Velkou část odpadků, které končí na skládkách nebo se pálí, by šlo znovu použít. Česká republika ale recykluje asi jen 24 % komunálního odpadu, zatímco v sousedním Německu využívají více než polovinu. Co bychom měli změnit?

„V České republice chybí několik věcí,“ tvrdí expert na odpady Ivo Kropáček.

Podle něj mají v zahraničí celkově lepší recyklační služby. „U nás je třídění složité, musíte chodit někam daleko, není to tak jednoduché jako v zahraničí.“

Dalším rozdílem je užití systému „plať podle toho, kolik vyhazuješ“, zatímco u nás platí systém, kdy všichni platí stejně. „To pak člověka nemotivuje,“ dodává znalec.

„Výrobky tak nevracíme zpět do koloběhu, do recyklace, a ve chvíli, kdy je vyhodíme na skládku nebo do spalovny, tak je musíme znovu vytěžit, zpracovat a transportovat, což je opět spojeno s energiemi a znečištěním přírody.“

A na čem je třeba globálně zapracovat? „Chybí zodpovědnost výrobců,“ říká Kropáček. „Vyrábějí věci, které se nedají opravit, dají se špatně recyklovat, a s tím se nedá moc dělat. Je třeba přenést zodpovědnost za tyto odpady zpět na výrobce.“


„Evropa teď připravuje balíček k oběhovému hospodářství, kdy změnou odpadových směrnic chce docílit, abychom výrobky maximálně využívali a to opakovaně. To sebou nese i tlak na výrobce, aby vyráběli zboží více recyklovatelné, aby například používali jednotné šroubky a bylo možné výrobky snadno opravit.“

V recyklační hierarchii je na hlavním místě opakované použití výrobku, a především v elektronice je obrovský potenciál pro opakované použití. „Věci by se měly dát snadno opravit, aby mohly znovu fungovat.“

„Je pouze potřeba, aby se daly sehnat náhradní díly, výrobci k sobě nelepili součástky lepidlem, a aby dali k dispozici návody pro opravy.“

Studie Evropské navíc komise uvádí, že tato praxe skrývá obrovský potenciál pro pracovní místa.

„Spočítalo se, že kdybychom měli opakované použití a recyklaci na úrovni 65 %, tak v České republice by to přineslo 80 tisíc nových pracovních míst a to především pro tu méně kvalifikovanou část obyvatelstva,“ upozorňuje Ivo Kropáček.

Spustit audio