Překvapení úřednického domu v Bílovci

Budova muzea v Bílovci po rekonstrukci
Budova muzea v Bílovci po rekonstrukci

Celková obnova tzv. úřednického domu s č. p. 691, kde byla otevřena expozice věnovaná historii města a průmyslu, přinesla městu Bílovec nominaci na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Příběh domu s č. p. 691 se začal psát v sousedství zámku v letech 1767 – 1769. Dnes je jedním z mála zachovaných štítových domů v jádru města, dodnes s původní barokní podobou s volutovým štítem a mansardovou střechou krytou dřevěným štípaným šindelem. Přídomek „úřednický“ získal dům od svého původního využití, kterému sloužil až do počátku 20. let 20. století, kdy zde byl v obou podlažích úřednický byt a kancelář. Další zajímavosti se dozvíte z rozhovoru s Evou Ševčíkovou - ředitelkou Kulturního centra Bílovec, pod které spadá muzeum i Infocentrum.

Proměnu ve využívání domu přinesla první polovina 20. let 20. století, kdy zde bylo otevřeno muzeum, které dnes provozuje Kulturní centrum Bílovec. V roce 1958 se dům stal kulturní památkou, ale štěstí mu to příliš nepřineslo. Nedařilo se získat finanční prostředky na razantnější údržbu, kterou stavba kvůli nadměrné vlhkosti a dřevomorce potřebovala. Rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla v letech 2011 – 2014, předcházel důkladný stavebně-historický průzkum. Podařilo se uchovat původní krov mansardové střechy z jedlového dřeva, fasádě byla navrácena podoba z počátku 20. století, v interiéru stavby byla obnovena dekorativní iluzivní výmalba architektury z 19. století a šablonová výmalba z počátku 20. století. Dřevěné trámové stropy z 18. a 19. století byly uvedeny do původní podoby na základě restaurátorského průzkumu. Současně byla repasována veškerá okna, dveře a zachována kamenná dlažba v přízemí muzea.

Minulost města v nové expozici

Úřednický dům si vaši pozornost zaslouží také díky nové expozici, kterou vás provede postava písaře. Nejprve vás tento audioprůvodce seznámí s historickým i správním vývojem města, poté na vybraných exponátech přiblíží například roli textilní výroby, která byla už od středověku pro tuto lokalitu významná. Prohlédnout si zde můžete artefakty dokumentující výrobu bývalé továrny Salcher, kterou založil Mathias Salcher už v roce 1828. Produkce byla v počátcích zaměřena především na výrobu knoflíků, které se proslavily po celém světě. Přesvědčit se můžete třeba už během tohoto víkendu, kdy je otevřeno od 9 do 12 nebo od 13 do 17 hodin.

90 let muzea

Budova muzea byla postavena v blízkosti renesančního zámku jako sídlo správy panství rodu Sedlnických. Počátky muzea a jeho sbírek jsou spojeny se jmény učitelů Franze Wolfa a Leo Benziga. Poprvé byly sbírky veřejnosti představeny v roce 1920, ale tehdy to bylo ještě v sídle zámku. V roce 1924 došlo k jejich přestěhování do současného muzea v domě s č. p. 691, kde byly v roce 1925 slavnostně představeny veřejnosti.

Z průběhu rekonstrukce muzea

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim dalšího roku. V letošním roce se budete moci poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost poslat hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie.

Dosud jsme v seriálu představili:
Archeologické objevy v Tasově v článku Ve jménu Tasovců
Rekonstrukci oltáře v kostele v Jalubí v článku Nový lesk oltáře v Jalubí
Zámek ve Světlé nad Sázavou v článku Není pokoje na tomto světě
Sousedský spolek Merboltice v článku Kouzlo podstávkových domů
Nástěnné malby v opatském bytě kláštera v Teplé v článku Stopy antiky v Čechách
Knihu Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 v článku Neznámé Sokolovsko
Hrad Lukov v článku Objev, na který se čekalo přes 30 let
Podsíňový poloroubený dům v Radimi v článku Když vítězí víra v dobrou věc
Obraz sv. Jana Nepomuckého v článku Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově
Expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v článku Vývoj země očima regionu