Předpověď výnosů plodin pomůže zemědělcům v adaptaci na změny klimatu

16. srpen 2018

Nový portál pro předpověď výnosů před hlavní sklizní spustili odborníci z Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Portál se jmenuje Výnosy-plodin.cz a zemědělci teď díky němu budou vědět, s jakou sklizní mohou počítat v jejich okrese.

„Věříme, že předpovídání toho, co se může stát, například s použitím satelitních dat, je jednou z možností, jak se přizpůsobit změně klimatu,“ uvedl v Magazínu Leonardo autor projektu a bioklimatolog Miroslav Trnka.

Podle něj zemědělci potřebují znát aspoň hrubý odhad, jak situace vypadá, aby se mohli rozhodovat. „Pokud se nám včas podaří zemědělce informovat, jaká se očekává úroda, tak on potom může být přístupnější rozhodování, které bude výhodnější pro něj i pro krajinu.

Hospodaření většinou probíhá s vidinou cílového výnosu. Pokud třeba chci, aby mi pšenice dala 8 tun, tak jí musím poskytnout živiny. Když ale vidím, že prognóza výnosu je nižší u mě i v okolí, tak se můžu včas rozhodnout poslední dávku živin nedat.
Miroslav Trnka

Jednou z výhod je efektivnější využívání hnojiv. „Tak můžeme docílit nejen lepších výnosů, ale i lepšího životního prostředí, protože dusík v krajině zůstává, je mobilní, pohybuje se půdou i vodou.“

„Máme data pro okresy pro ječmen jarní, pšenici ozimovou a ozimovou řepku, tedy tři naše nejvýznamnější plodiny. Na úrovni krajů jsou údaje pro kukuřici, cukrovou řepu, oves a žito.“

Vědci vycházejí z dat za posledních 17 let. „Máme databázi pro každý okres, k tomu máme prediktory, kterými je kondice vegetace. To jsou informace z družice Terra, která dvakrát denně přelétá přes naše území a snímkuje zemi.“

Kdo chce klimatickou změnu v krajině vidět, tak ji vidí už 20 let... Zvyšuje se variabilita. Nejen, že je každý rok situace jiná, ale je diametrálně odlišná. Zažíváme například nové typy sucha, o kterých jsme si nemysleli, že by se u nás mohly vyskytovat tak často a pravidelně.
Miroslav Trnka

„Tak získáváme informace o zelenosti nebo kondici chlorofylu. Z této základní informace zjišťujeme, jak se porovnává s předchozími roky. K tomu máme z portálu Intersucho podrobnou informaci o vodním režimu v daném území.“

Tato všechna data jsou pak použita v matematických modelech, které odhadují výnos. A jaka bude sklizeň letos? „Sklizeň už je horší než obvykle... Na většině území jsou výnosy horší, než je průměr za tři roky.“

„Letošní rok je příkladem toho, kdy zemědělské sucho jde ruku v ruce se suchem hydrologickým, tedy chybí voda nejen v půdě, ale i ve vodních tocích. V krajině tedy dochází k opravdu výrazným změnám,“ shrnul Miroslav Trnka.

autoři: Ondřej Novák , oci
Spustit audio

Související