Před 140 lety se narodil geniální fyzik Albert Einstein. Co pokládal za svůj největší omyl?

14. březen 2019

Albert Einstein je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších fyziků. Autor teorie relativity a držitel Nobelovy ceny za vysvětlení fotoelektrického jevu podle vědců v mnoha ohledech předběhl svou dobu, ale v něčem se i mýlil.

Pokud chceme Einsteinovo jméno spojit s nějakým jeho omylem, napadne nás asi jako první existence gravitačních vln, kterou fyzik nejprve správně předpověděl, ale později své domněnce sám přestal věřit. S důkazem, že gravitační vlny skutečně existují, přišli vědci až v roce 2016.

Za svůj největší omyl prý německý rodák pokládal kosmologickou konstantu. Ve své obecné teorii relativity se totiž snažil určit základní pravidla fungování vesmíru, ale nesprávně přitom počítal s tím, že má kosmos stabilní velikost.

Že vesmír není stacionární, ale rozpíná se, dokázal ve 30. letech minulého století astronom Edwin Hubble.

Ďábelská kvantová mechanika

Podle odborníků Einstein předběhl svou dobu v tom, že se snažil zabývat teorií, která by všechny poznatky o fungování vesmíru sjednotila. Ze svého teoretizování přitom neobvykle vyloučil kvantovou mechaniku. Sám o tomto postupu nedlouho před smrtí prohlásil, že musí vypadat jako pštros, který strká hlavu do relativistického písku před ďábelskou kvantovou mechanikou.

Sjednocující teorie, kterou se geniální fyzik před desítkami let zabýval, je nyní považována za jednu z největších výzev soudobé fyziky. Za nejpravděpodobnější vysvětlení dnes vědci pokládají teorii superstrun, ale důkazy stále chybí.

Spustit audio