Před 100 lety vznikl Československý červený kříž. Jeho nástupce dnes pomáhá v Sýrii a na Ukrajině

Prvomájový průvod v Roudnici nad Labem, uprostřed dobrovolné zdravotnice z Červeného kříže (oblastní spolek Přestavlky u Ústí nad Labem)
Prvomájový průvod v Roudnici nad Labem, uprostřed dobrovolné zdravotnice z Červeného kříže (oblastní spolek Přestavlky u Ústí nad Labem)

U založení Československé pobočky Červeného kříže stál tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk a jeho dcera Alice, která se stala první předsedkyní organizace.

Samotné založení odnože v Československu bylo mimo jiné chápáno jako jeden ze symbolů státnosti. Pokud by totiž republika nebyla uznaným státem, nadnárodní organizace by vznik pobočky nepovolila.

Ženy tří republik: Alice Masaryková, prezidentova dcera a spoluzakladatelka Československého červeného kříže

Alice Masaryková

Alice Masaryková vstoupila do obecného povědomí jako dcera zastupující svou matku Charlottu v roli první dámy. Ve skutečnosti byla především činorodou sociálně-zdravotní pracovnicí, která se v roce 1919 zasloužila o založení Československého červeného kříže.

Kromě pomoci obětem války se Československý červený kříž zaměřil také na pomoc sociálně slabým a potřebným. Zaštiťoval řadu zdravotních i sociálních programů, prováděl protiepidemiologická opatření nebo budoval zdravotnická zařízení a sirotčince.

Druhá světová válka i srpen 1968

Činnost Červeného kříže v Československu přerušila 2. světová válka. V srpnu 1940 byla organizace rozpuštěna, její majetek zabaven a mnoho členů skončilo v koncentračních táborech. Ti, kteří zůstali na svobodě, se pak mnohdy zapojili do protinacistického odboje.

Československý červený kříž v zahraničí přichází vás pozdravit ve výročí dne, kdy v létech pokojného vývoje všeho našeho domácího života, náš Československý červený kříž se soustřeďoval k pietní a vděčné vzpomínce na oběti války.
Hana Benešová, 1941

S Červeným křížem v souvislosti s druhou světovou válkou je ale spojována i kritika za nečinnost v otázce vyhlazovacích táborů. Má se totiž za to, že organizace o podmínkách v táborech věděla, ale nezasáhla.

Ostatně například po návštěvě Terezína vyjádřil komisař Červeného kříže Maurice Rossel úžas nad údajně skvělými podmínkami v ghettu.

Členům organizace ale nelze upírat třeba to, že řada z nich pomohla uprchnout tisícovkám židů a pokud se sami dostali třeba do Terezína, zasloužili se zde o pomoc při likvidaci epidemie skvrnitého tyfu.

Polský uprchlický tábor na okraji Teheránu provozoval Červený kříž

Po válce byla činnost Červeného kříže obnovena a pokračovala i v komunistickém Československu. Na Mezinárodní červený kříž se pak místní obraceli například v srpnu 1968, po vpádu vojsk Varšavské smlouvy.

Po rozdělení Československa vznikl na našem území Český červený kříž, který se dnes zapojuje například do organizování dárcovství krve, poskytuje kurzy první pomoci nebo pomáhá obětem živelných katastrof a válečných konfliktů.

Spustit audio
autoři: Ondřej Novák, Zuzana Marková

Související