Pravidla narozeninové soutěže Českého rozhlasu Plus

17. únor 2021

Plus má osmé narozeniny a vy můžete vyhrát DAB radiopřijímač! Ve hře je jich celkem osm. Stačí málo, a to na e-mail plus@rozhlas.cz poslat odpověď na otázku: Jaký byl váš rok s covidem a co si z něj odnášíte?

Podrobnosti najdete v Pravidlech soutěže.

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem této soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem
  č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel“ nebo „ČRo“).
 2. Soutěž probíhá od 22. února 6.00 do 25. února 13.00 a je vyhlašována také v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus.

Účast v soutěži 

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let. Pokud osoba není plně svéprávná, musí být zastoupena zákonným zástupcem.
 2. Soutěžící se do soutěže o digitální rádio zapojí tak, že e-mailem odešle odpověď na otázku Jaký byl váš rok s covidem a co si z něj odnášíte? Soutěžící může odpověď odeslat v psané nebo v audio formě, uvede své jméno a příjmení a adresu doručení a odešle jej na e-mailovou adresu Českého rozhlasu Plus plus@rozhlas.cz.
 3. Soutěže se může každý soutěžící zúčastnit pouze jednou.

Výherce

Výhercem se stává osm soutěžících, jejichž odpovědi byly vyhodnoceny jako nejzajímavější. Vyhodnocení soutěže bude provedeno do deseti dnů od skončení soutěže.

Výhra 

Výherce získá jeden kus digitálního DAB rádia. Celkem se soutěží o osm rádií.

Vyhlášení vítězů a předání ceny

 1. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na e-mailové adrese nebo na telefonu, které soutěžící poskytl Českému rozhlasu (dále jen ČRo) s tím, že výherce poskytne ČRo adresu pro doručení výhry, popř. dojedná osobní převzetí výhry.
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
 3. Výhry budou výherci předány prostřednictvím uvedené doručovací adresy na základě předávacího protokolu.
 4. V případě, že se do pěti pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 5. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 6. Výherce souhlasí se zveřejněním a odvysíláním vítězné odpovědi ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
 7. ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem. ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv či registračních formulářů, a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky. 

Prohlášení pořadatele 

 1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
 2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
 3. Finanční plnění výher není možné.
 4. Soutěž je určena posluchačům ČRo Plus. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo, jejich osoby blízké a osoby ve smluvním vztahu s ČRo.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Nakládání s osobními údaji

Nestanoví-li Český rozhlas pro danou soutěž zvláštní podmínky, Český rozhlas zpracovává během soutěží jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefon soutěžícího a u výherců soutěže zpracovává jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefon. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a rozeslání cen výhercům.

Právním důvodem je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže mezi soutěžícím a pořadatelem a u výherců plnění právní povinností stanovených zákonem o účetnictví.

Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté budou zlikvidovány. Osobní údaje soutěžících nejsou předávány dále.  

Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje 

autor: Český rozhlas Plus
Spustit audio