Pravěké ryby měly základy prstů

22. září 2010

Teorie, podle které se prsty v evoluci poprvé objevily u čtyřnožců, je zřejmě nesprávná - podle nové studie měly jejich základy už některé pravěké ryby.

První čtyřnožci se z rybích předků vyvinuli asi před 380 miliony let. Vývoj prstů byl v jejich evoluci dost zásadní, takže biology dlouho zajímalo, kdy se tyto struktury objevily poprvé. Porovnání genů, které regulují vývoj končetin u ryb a savců vedlo závěru, že ryby nemají genetický mechanismus potřebný ke vzniku prstů. Jejich základy se proto měly objevit poprvé u primitivních čtyřnožců. Tuto hypotézu dlouho podpíralo také to, že u tvora jménem Panderichthys, pokládaného za přechodné stádium mezi lalokoploutvými rybami a čtyřnožci, nebyly základy prstů nalezeny.

Panderichthys

Ovšem jen dosud - švédští odborníci prozkoumali fosilie Panderichthys metodou počítačové tomografie a vytvořili trojrozměrné obrázky jeho ploutví. Na nich jsou podle zprávy z Univerzity v Uppsale patrné rudimenty prstů. Paleontologové tedy zřejmě budou muset přepsat pár odstavců v učebnicích a posunout vznik prstů hlouběji do minulosti.

Výsledky studie budou publikovány v prestižním odborném časopise Nature.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio