Pravda s velkým P

21. březen 2009

Na úvod povídání, o dalším místě našeho seriálu Po stopách středověkých tvrzí a hradů Středních Čech, si neodpustím jednu osobní zmínku, která snad vysvětlí i fakt, proč se tento hrad v našem výběru objevil i přesto, že leží za hranicí Středočeského kraje.

Pravda je místo s neopakovatelnou atmosférou a zároveň i smyslem pro humor. Tak trochu jako život sám. I když si v životě svou pravdu hledá každý - ne každému se dostane... I když se Pravdu snažím nafotit už několik let v různé roční i denní doby - do hodiny se vždy začne snášet mlha a "bílý" hrad schová. Pravdu si zkrátka každý nevyfotí...

Pravda je další ze skrytých pokladů
Teď už se ale podívejme s profesorem Tomášem Durdíkem z Archeologického ústavu AVČR na historický význam Pravdy.
Jako obvykle bude mít první slovo August Sedláček s knihou Hrady, zámky a tvrze království Českého:
"Mezi vesnicemi Netluky, Konětopy, Solopisky a Domoušici spatřují se zříceniny starého hradu, který pozdě vznikl, krátce trval a bez bouří zanikl. Nad samými Netluky vypíná se vysoké horské pohoří, lesem porostlé, táhnouc se směrem k jihozápadu, které na všechny strany strmě spadá. Nazývalo se tuším od prastarých dob Pravdou. Z této výšiny vybíhá k západu skalnatá hora, na třech stranách strmá, na níž stával hrad s předhradím. K severovýchodu odtud na rovině byl poplužný dvůr, který byl zavřen náspem a byl venkovským opevněním hradu. Mezi dvorem a předhradím bývaly role a známky bývalého hospodaření dobře se rozeznávaly v minulém století."

Pravda

Pravda je na první pohled místo velmi působivé. Nejen hlubokým příkopem kolem hradu, který musíte překonat přes polorozpadlý most, ale samotným materiálem, ze kterého je postavena.

Pravda jako legenda
Snad každé dávné místo během let nasbíralo řadu příběhů, které se měly zaručeně stát. Mnohé jsou na první pohled nereálné, jiné se odehrát mohly a přesto čas ukáže, že jsou jen legendou. I Pravda takové příběhy má. Některé popsal už August Sedláček.
"Pravda nezaložena dříve než v druhé polovici patnáctého století. Mimo jiné svědčí o tom české její jméno. Založena mohla býti jen na zboží buď Domoušickém aneb Netluckém. Ono nikdy držitelům Pravdy nepatřilo. Založena byla tedy na zboží Netluckém. Ještě léta 1432 nestála, neb tehda se psal Beneš z Kolovrat se seděním na Netlucích. Avšak ihned potom se to nestalo neb léta 1450 psal se "a z Ročova" a 1457 "a z Mašťova" Zemřel před rokem 1472 a poněvadž jeho syn Jan se léta 1469 psal na Mašťově, možná dosti, že statek tento obdržel od otce a starý Beneš že si Pravdu pro bezpečné obydlí vystavěl. Mezi lidem se vypravovala o Pravdě podobná pověst jako o Přijde a Navarově, že totiž ji založil chudý zeman, který sem utekl s dcerou bohatého pána, již si unesl za manželku. Tři bratři z jeho potomstva drželi tři zámky, Selmice, Pravdu a hrad na Čbáně."

Co ze slov Augusta Sedláčka je pravda a co není? Jak se Pravda stala Pravdou? I o tom si s profesorem Durdíkem povíme více, stejně jako o názvech dalších hradů z doby husitské.

Pravda

Zpátky na Pravdu... Poslední léta existence hradu August Sedláček popisuje v knize Hrady, zámky a tvrze království Českého takto:
"Jan Mladší zemřel již léta 1583 zůstaviv nezletilou dcerku Lidmilu. Poručník její Jiří z Lobkovic prodal léta 1593 díl Bíliny "se zámkem pustým, který slove Pravda" Oldřichovi Felixovi z Lobkovic. Pravda stále zůstávala při panství Bílinském. Když ale Vilém mladší z Lobkovic léta 1614 Divice získal, připojena k těmto. Se statkem tímto přikoupena léta 1681 k Citolibům. V popise panství Diváckého léta 1637 připomíná se naposled takto: (při Solopiskách) les hora Marušina, při kteréž jest zámek Pravda opuštěný."

Pravda

Písemné prameny nám toho o Pravdě příliš neprozradí. S nedostatkem záznamů se nepotýkal jen August Sedláček, ale také dnešní historici a archeologové.

Minulost versus současnost I přesto, že i dnes můžete na Pravdě vidět zdi vysoké několik metrů, dříve hrad nabízel mnohem víc. Byl velmi důmyslně vymyšlený, jak připomíná profesor Tomáš Durdík.

Pravda

Pravda je v zajímavé lokalitě Jak už si někteří možná všimli, Pravda leží v místě, které má dlouhou historii. K vidění tak je také řada zajímavých míst.

Pravda

V příštím týdnu, v Zrcadle s premiérou 27. března, se vrátíme do středu Čech. Nedaleko Prahy totiž leží další zajímavé místo pojmenované stejně jako obec - Říčany.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio