Prasata objevila Skoty z doby ledové

20. říjen 2015
Kámen u Carragh Bhan, ostrov Islay

Zbytky nejstaršího osídlení Skotska vyrylo z hlíny stádo domácích prasat farmáře z hebridského ostrova Islay.

Skalnatý mys Rubha Port an t-Seilich vybíhá do moře z břehů hebridského ostrova Islay a prasatům místního farmáře nenabízel nic zvláštního k snědku. Zvířata ryla v hlíně a na denní světlo tak dostala kameny, které tu ležely dlouhá tisíciletí. Pazourky padly do oka majiteli stáda. Vzpomněl si, že po něčem podobném tu před pár lety pátral tým vedený Stevem Mithenem a Karen Wicksovou z University of Reading, a zavolal jim: „Já myslím, že jsou to pazourkové nástroje.“

Když archeologové dorazili na Rubha Port an t-Seilich, bylo jim hned jasné, že nejde o planý poplach. Prasata skutečně vyryla pazourkové nástroje lidí kultury označované jako ahrensburgien. Tento lid obýval sever Evropy před devíti tisíciletími a živil se lovem sobů.

Wicksová a Mithen pracovali na nalezišti a pomalu se připravovali k odjezdu. Byli spokojení. Vedle kamenných nástrojů odhalili i ohniště, zbytky rostlin a zvířecí kosti. Skutečný poklad na ně čekal až poslední den. Narazili na úplně jiný typ kamenných hrotů, které musely být podstatně starší. Archeologové odhadli, že tyto hroty sloužily k lovu zvěře před 12 000 lety.

Osídlení v mokřadech Doggerland

Pokud by laboratorní analýzy jejich odhad potvrdily, posunuly by se počátky osídlení Skotska o tři tisíciletí dále do minulosti – do konce poslední doby ledové, kdy Skotskou vysočinu ještě kryly ledovce a kdy byly Britské ostrovy spojeny s evropským kontinentem rozsáhlým územím s rašeliništi a mokřady. Dnes je tento tzv. Doggerland zalit Severním mořem, jehož hladinu zvedla před 10 000 roky voda z roztálých ledovců.

Kamenné hroty kultury ahrensburgian

Skotsko je často zasaženo spadem popela z islandských sopek. Mnohé z erupcí jsou spolehlivě datované. A protože se chemické složení popela z jednotlivých sopečných výbuchů liší, dá se sopečný prach z archeologických nalezišť využít k určení stáří. Složení popela ležícího nad i pod kamennými nástroji nově nalezenými na Rubha Port an t-Seilich potvrdily první odhady Mithena a Wicksové. Nástroje jsou staré 12 000 roků a patří nejstarším známým Skotům.

Tito lidé přijížděli na dnešní ostrov Islay za krátkého léta po doggerlandských řekách na kožených člunech. Chráněná zátoka jim poskytla příhodné místo pro táboření a odtud pak vyráželi na lov velké zvěře, především sobů.

Příští léto se archeologové na Rubha Port an t-Seilich vrátí.
„Zatím jsme jen nesměle nakoukli do toho, co tu může být uschováno pod zemí,“ připouští Karen Wicksová. „Vykopávky tábora lovců z doby ledové nám mohou otevřít úplně novou kapitolu historie Skotska. Už se nemůžeme dočkat, až se na Rubha Port an t-Seilich zase vrátíme.“

Zdroj: Isle of Islay, Kultura ahrensburgien, Doggerland

autor:Jaroslav Petr
  • Historie