Pracovní prostředí a rakovina prsu

20. listopad 2012
Monitor

Nová studie potvrdila, že z hlediska onemocnění rakovinou prsu jsou některá zaměstnání rizikovější než jiná.

Rakovina prsu je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění žen z vyspělých zemích. Dřívější studie naznačily, že její výskyt může souviset s pracovním prostředím a že zvláště rizikové jsou některé práce v oblasti zemědělství a průmyslu. Pravděpodobnou příčinou jsou karcinogenní látky a endokrinní disruptory, z nichž mnohé ještě nebyly klasifikovány. Tým kanadských a britských vědců se zaměřil na provincii Ontario v Kanadě, kde zmapoval osobní i pracovní historii 1006 žen s rakovinou prsu. Kontrolní skupina obsahovala 1146 zdravých žen ze stejné oblasti.

Veškerá zaměstnání, která ženy uvedly, vědci zhodnotili z hlediska výskytu karcinogenů a endokrinních disruptorů. Z analýzy všech dat vyplynulo, že zaměstnání spojená s vysokou expozicí karcinogenům a endokrinním disruptorům souvisí se zvýšeným výskytem rakoviny prsu. Taková se vyskytují především v sektoru zemědělství, balení potravin, zpracování plastů a práce s kovy. Patří sem však i zaměstnání v barech a hernách. Studie tak podpořila hypotézu, podle níž se na riziku rozvoje rakoviny prsu podílejí karcinogeny a endokrinní disruptory z prostředí. Podle autorů studie je to také další doklad o tom, že současné expoziční limity v pracovním prostředí by mohly být přehodnoceny.

Zdroj: Environmental Health

autor: redakce ČRo Leonardo
Spustit audio

Více z pořadu