Povaha a rozsah přestupků vystavuje univerzitu podezření ze selhání. Plagiátorství Martina Kováře

Profesor a prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Profesor a prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář

Rozsáhlé opisování z knih, neakceptovatelný způsob práce. Těmito silnými slovy zhodnotila etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dvacetiletou práci bývalého prorektora univerzity Martina Kováře. A došla k závěru, že se jednoznačně dopustil plagiátorství. 

Tady je citace ze závěru etické komise Filozofické fakulty:

„Povaha a rozsah přestupků, stejně jako fakt, že se jich dopustil bývalý prorektor UK, vystavuje celou instituci podezření ze selhání. Poškozuje tak její dobré jméno a odvozeně i dobré jméno všech zaměstnanců UK. Navíc vystavuje instituci potenciálním žalobám ze strany majitelů práv k obsahu plagiovaných knih a dalším soudním sporům.“

Etická komise navíc konstatovala, že neoprávněně získal titul profesora.
Martin Kovář v souvislosti s tímto případem už v prosinci rezignoval na funkci prorektora a ke konci roku odešel i z fakulty. Kauzou se ještě zabývá univerzitní etická komise.

O Výroku týdne mluví rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima.

Spustit audio

Související